15 lutego 2016

I Lubelskie Forum Młodych Naukowców – Kierunek Innowacje

Już 1 marca 2016 o godz. 10.00 w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbędzie się I Lubelskie Forum Młodych Naukowców – Kierunek Innowacje.

 

Spotkanie jest skierowane do osób, które chcą związać swoją przyszłość ze światem nauki lub działalnością badawczo-rozwojową, a więc do studentów, doktorantów i młodych naukowców do 35 roku życia.

 

Dowiesz się m.in. jakie są możliwości rozwoju naukowego młodych naukowców, jak zbudować zespół naukowo-badawczy i nim zarządzać oraz jakie możliwości i korzyści niesie praca w takim zespole zarówno z perspektywy naukowca jak i przedsiębiorcy. Ponadto w II części spotkania eksperci opowiedzą jak poprawnie i skutecznie wypełniać wnioski w ramach konkursów grantowych znajdujących się w ofercie NCN oraz NCBiR.

 

Wśród prelegentów:

·          Dr inż. Adam Kuzdraliński, Prezes Zarządu firmy Vitagenum,

·          Barbara Pastuszek-Lipińska, Główny specjalista NCBiR z zakresu zarządzania programami rozwoju kadry naukowej,

·          Dr Dorota Kiebzak-Mandera, Koordynator dyscyplin nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce NCN,

·          Dr Weronika Bieniasz, Koordynator dyscyplin nauki ścisłe i techniczne NCN

·          Dr Antonina Chmura-Skirlińska, Koordynator dyscyplin nauki o życiu NCN.
 


Uczestnictwo w spotkaniu jest BEZPŁATNE. Osoby zainteresowane udziałem proszone są o wysłanie formularza zgłoszeniowego na adres: elzbieta.walecka@lubelskie.pl do dnia 26.02.2016.

 

Ważne informacje!

Rejestracja przebiega odrębnie dla I części spotkania zaplanowanej w godzinach od 10.00-11.35 oraz dla II części związanej z aplikowaniem o granty na badania, która odbędzie się w godzinach 12.00-14.00.

Istnieje możliwość zgłoszenia na jeden z wybranych paneli lub uczestnictwa w obu częściach spotkaniaLiczba miejsc ograniczona.

PROGRAM FORUM W ZAŁACZNIKU.

 

Pamiętaj, aby być z nami!
1 marca 2016r. o godz. 10.00

W Lubelskim Centrum Konferencyjnym (ul. Artura Grottgera 2 , Lublin)

 


Organizatorami wydarzenia są:  Departament Gospodarki i Współpracy Zagranicznej, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego oraz Lubelskie Centrum Konferencyjne.

Pliki do pobrania:
plakatformularz zgłoszeniowy