Kwaterowanie mieszkańców w domach studenckich Politechniki Lubelskiej w roku akademickim 2021/2022

Okres kwaterowania:

W dniu 01.10.2021 r.  w godzinach od godz. 900 do 1800
(w godz.13°°- 14°° przerwa)

W dniach 02.10.2020 r. od godz. 900 do 1500 (w godz.13°°- 14°° przerwa)

Zgodnie z” Regulaminem mieszkańca domu studenckiego” -
Student traci prawo do miejsca w domu studenckim, jeżeli nie zgłosi się do zakwaterowania przez 3 dni, licząc od dnia rozpoczęcia kwaterowania .

Dokumenty potrzebne do zakwaterowania:
- dowód osobisty,
- dowód wpłaty za kwaterowanie w m-c. październiku,
-zdjęcie legitymacyjne.

Miesięczna opłata za kwaterowanie wynosi 345,00zł.

Wszyscy studenci dokonują wpłat wyłącznie przelewem na indywidualne konto wirtualne (wymagane potwierdzenie przelewu poświadczone własnoręcznym podpisem ).
Studenci I-go roku studiów wpłacają na indywidualne konto wirtualne otrzymane w czasie rekrutacji.
Indywidualny numer konta można sprawdzić pod adresem: http://ehms.pollub.pl

W dowodzie wpłaty należy wpisać:
Tytuł wpłaty: -kwaterowanie w Domu Studenta Nr ( podać właściwy numer)

 

UWAGA

Wszystkim  osobom kwaterującym się w domach studenckich zostanie zmierzona temperatura,  oraz wypełniona ankieta o stanie zdrowia .

Każdy kwaterujący zobowiązany jest do przestrzegania reżimu sanitarnego:

1. zachowania dystansu społecznego

2. zdezynfekowania rąk przy wejściu do budynku

3. założenia maseczki

4. posiadania własnego długopisu

Do domu studenckiego wstęp mają tylko osoby kwaterowane.