Zasady ubiegania się o miejsce w Domach Studenckich na rok ak. 2021/2022

W roku akademickim 2020/21 obowiązują zasady ubiegania się o miejsce w akademikach Politechniki Lubelskiej.

Chętni powinni złożyć wniosek o przyznanie miejsca  bezpośrednio w  domu studenta.

W terminie do 1 września br. należy złożyć oświadczenie potwierdzające korzystanie z  miejsca  na specjalnym druku lub telefonicznie:

DS1 : 81 538 45 54 (…53)

DS2 : 81 538 45 55 (…56)

DS3 : 81 538 45 58 (…57)

DS4 : 81 538 45 60 (…59)                                          

·       Lista osób które otrzymały miejsce w akademiku ogłoszona zostanie w terminie do 15 września  br. na tablicy ogłoszeń w akademiku oraz na stronie internetowej Politechniki Lubelskiej