17 marca 2020

Komunikat dla studentów

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr R-19/2020 następują zmiany w pracy. W terminie 18-29 marca 2020 roku wszystkie sprawy leżące w kompetencji Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych należy kierować drogą elektroniczną (e.alinowska@wp.pl).

Uwaga! Wypłata stypendiów zaplanowana na 20 marca 2020 r. zostanie zrealizowana. Decyzje o przyznanym stypendium specjalnym będą do odbioru w terminie późniejszym.