9 lipca 2020

Terminy składania wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2020/2021

Informuję, iż trwają prace nad formą i zasadami składania wniosków drogą elektroniczną. Po wprowadzeniu wniosku do systemu, Student będzie zobowiązany złożyć w formie papierowej wniosek z kopią orzeczenia w terminie od 14 września do 30 września 2020 (dotyczy wszystkich studentów starszych roczników), kandydaci przyjęci na 1 rok studiów od 28 września do 9 października 2020r.

 

Aby złożyć wniosek na nowy rok akademicki 2020/21 należy:
1.Pobrać wniosek na druku A3, który dostępny jest w budynku Stołówki przy Dziale Spraw Studenckich.
2.Do uzupełnionego wniosku załączamy kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w zamkniętej kopercie podpisane kierunkiem studiów zostawiamy w pudełku przy Dziale Spraw Studenckich.
3.Uzupełnić wniosek w systemie uczelnianym (wnioski w formie papierowej będą rozpatrywane po wcześniejszej rejestracji elektronicznej ale mogą zostać złożone przed rejestracja w systemie)
.

Studenci są zobowiązani do korzystania z poczty elektronicznej w domenie pollub.edu.pl
Uwaga w kolejnym ogłoszeniu będzie podana ścieżka dostępu do złożenia wniosku.