31 lipca 2020

Projekt Warsztat Lidera - online

Warsztat Lidera to projekt podnoszący kompetencje uczestników z zakresu zarządzania zespołem i projektem.
100 h szkoleniowych jest podzielone na 5 zjazdów tematycznych – 4 dotyczą kompetencji liderskich, 1 dotyczy zarządzania projektami. Każdy zjazd to 5 spotkań po 4h szkoleniowe. Całość szkoleń odbywa się online – zatem chętni mogą uczestniczyć w szkoleniach z dowolnego miejsca w Polsce.
Po szkoleniach grupy szkoleniowe (po ok 12 osób) są dzielone na 2 grupy projektowe (po ok 6 osób). Przez 3-4 miesiące realizują wspólnie miniprojekt. Ma on na celu zrozumieć w pełni materiał szkoleniowy poprzez praktykę, oraz zrobić coś wspólnie dla innych. Projekt rozpoczyna się i kończy testem psychologicznym określającym poziom kompetencji uczestników. Osoby, które ukończą projekt otrzymają certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności. Jedynymi warunkami uczestnictwa w projekcie jest wiek – między 19, a 29 rokiem życia, oraz możliwość uczestniczenia w zajęciach online.

Informacje na temat rekrutacji https://warsztatlidera.pl/