7 stycznia 2021

Kompetencje jutra - sprawdź jakie kompetencje będą wymagane w przyszłości

Żyjemy w świecie zwiększającego się tempa przemian. Od wynalezienia pisma, do stworzenia ruchomej czcionki drukarskiej minęło 5000 lat. Od pierwszego lotu braci Wrigh do lądowania na księżycu już tylko niewiele ponad 60. Ostatni rok również pokazał nam jak wiele może zmienić się w bardzo krótkim czasie, np. nauka i praca zdalna jeszcze niedawno były przeznaczone dla nielicznych. Dzisiaj są już standardem wszędzie, gdzie to jest możliwe.

 

Zmiany nie omijają też rynku pracy i roli pracownika. Pracodawcy wymagają od nas coraz częściej nowych, innych niż kiedyś kompetencji – a więc wiedzy, zdolności, postawy oraz doświadczeń. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że 40% z tego czego dzisiaj uczycie się na studiach za 10 lat będzie przestarzałą, nieaktualną wiedzą, a zawody do których wykonywania się przygotowujecie mogą już nie istnieć lub funkcjonować w mocno odmiennej formie – będziecie używać innych narzędzi i technologii.

Zmiany nie ominą też samej organizacji pracy. Dlatego, zdaniem futurologów, przyszłość będzie potrzebować osób o wysokim poziomie kompetencji komunikacyjnych, potrafiących szybko przyswajać nową wiedzę i umiejętności oraz cechujących się dużą otwartością na świat i ludzi. Obecnie priorytetem powinno być dla nas zwiększanie kompetencji związanych z technologiami cyfrowymi. Ochroni to nas przed byciem biernym odbiorą i obserwatorem przestrzeni publicznej. Przewagę będą bowiem wypracowywać aktywni użytkownicy technologii. Poznając technologię warto skupiać się na logice i mechanizmach oraz pozostawać krytycznym wobec dostępnych rozwiązań. Umiejętność logicznego myślenia nie zamknie nas w ramach jednego „systemu” i pozwoli łatwiej odnaleźć się, gdy znana nam technologia zostanie zastąpiona przez inną. Okazuje się też, że nie zawsze najważniejsze jest ukierunkowanie na wynik i jak najszybsze osiągnięcie celu. Równie ważne jest rozwijanie swoich pasji, umiejętności komunikacyjne oraz empatia. W dłuższej perspektywie czas poświęcony na rozwijanie kompetencji miękkich przynosi korzyści wszystkim stronom. Praca staje się bardziej wydajna, pomysły ciekawsze, a działanie zespołu bardziej sprawne. Ważną rolę odgrywają również zdolności adaptacyjne, elastyczność, otwartość na brak komfortu. Umiejętne dopasowanie się do zmieniającego się otoczenia może się okazać źródłem sukcesu, szczególnie w okresie niskiej stabilizacji i dużych zmian na rynku. Dla firm kluczowe staje się zarządzanie wartościami i społeczna odpowiedzialność biznesu. W przekazie medialnym oraz w realnych działaniach najczęściej możemy spotkać wątki związane z ochroną środowiska oraz zrównoważonym rozwojem.

To wszystko sprawia, że stoimy u progu rewolucji na rynku pracy. Praca hybrydowa i zdalna powoli staje się codziennością. Nie możemy zapominać o trwających eksperymentach związanych z wprowadzeniem sześciogodzinnego dnia pracy (lub przejściem na system zadaniowy). To wszystko sprawia, że już teraz każdy z nas powinien zacząć pracować nad budowaniem kompetencji jutra.

*źródło magazyn Coaching, numer 4

Ewelina Dyjak, Doradca zawodowy, Biuro Karier i WOSG