27 stycznia 2021

Zmiany w Kodeksie pracy 2021 r.

Zmiany w Kodeksie pracy 2021 r.  to bardzo ważna wiadomość dla większości Polaków. Zawarte w nim przepisy odpowiadają na wszystkie pytania dotyczące zatrudnienia, prawa pracowników, czasu pracy i naszych obowiązków. Najnowsze zmiany w Kodeksie pracy 2021 r.  będą dotyczyły m.in. wzrostu płacy minimalnej, równej płacy bez względu na płeć, rasę i orientację, prace zdalną jak również zmiany w urlopach.

 

1. Płaca minimalna nie taka mała
Wraz z nowym rokiem, następują zmiany w wynagrodzeniu płacy minimalnej. W nowym roku możemy zarobić więcej. Wysokość płacy minimalnej na pełen etat wzrośnie z 2600 zł na 2800 zł, czyli aż o 142 zł netto więcej. Ma to na celu poprawę życie znacznej ilości Polaków i zapobiegać ubóstwie. Minimalna stawka godzinowa dla zatrudnionych na niektóre umowy cywilnoprawne, w tym umowy zlecenie, wyniesie 18,30 zł brutto. Netto będzie to ok. 12 zł.

2. Równe zarobki kobiet i mężczyzn
Zamian ta w kodeksie pracy spowodowana jest koniecznością dostosowania ustawodawstwa do unijnych wytycznych. Nowe przepisy mają wyrównać płace kobiet i mężczyzn na tożsamych stanowiskach. Różnica pomiędzy wynagrodzeniem kobiety i mężczyzny sięgała średnio 19 procent. Jeśli pracodawca nie zrówna zarobków pracowników w takim przypadku kobieta będzie mogła udać się do sądu. To zmiana, na którą czeka wiele kobiet, szczególnie na kierowniczych stanowiskach.

3. Home office oficjalnie
To chyba największa i w obecnej sytuacji najważniejsza zmiana, która szykuje się w 2021 r. Praca zdalna uregulowana byłaby przepisami. Kodeks wprowadzi definicję – praca zdalna polega na wykonywaniu całkowicie lub częściowo pracy poza siedzibą pracodawcy lub stałym miejscem świadczenia pracy. Odpowie też na potrzeby pracowników, którzy wskazują na ponoszenie dodatkowych kosztów, m.in. za prąd czy związanych z wykorzystywaniem własnego sprzętu. Obecnie pracodawcy nie mają regulacji prawnych, w jaki sposób mogliby to wynagrodzić. Dodatkowo na pracodawcach spocznie nowy obowiązek – wręczenia nowej karty ryzyka zawodowego oraz poinformowania pracownikach o wpływie pracy na wzrok i układ mięśniowo-szkieletowy. Pracownik zaś będzie musiał złożyć oświadczenie o posiadaniu odpowiednich warunków do pracy zdalnej. A co najważniejsze – będzie mógł być skontrolowany.

4. Kodeks pracy zmiany – urlopy
Najnowsze zmiany w Kodeksie pracy będą dotyczyły m.in. urlopów. Parlament Europejski chce wprowadzić jednolity urlop ojcowski, który będzie trwał aż 2 miesiące. Kolejną szeroko komentowaną propozycją, jest ujednolicenie dni urlopowych do wykorzystania. Nowelizacja Kodeksu pracy może znieść konieczność osiągnięcia 10-letniego stażu pracy do otrzymania pełnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 26 dni. Co w tym przypadku zmieni nowy Kodeks Pracy? Urlopy wypoczynkowe w wymiarze 26 dni mogą przysługiwać wszystkim pracownikom, bez względu na staż pracy! Wydłużony urlop tacierzyński i ujednolicenie urlopów to coś, na co czeka wielu pracowników w całym kraju.

                     mgr  Karolina Zarzeczna,  Biuro Karier i WOSG