Rok 2011

Uchwała Nr 39/2011/VII

Uchwała Nr 39/2011/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia kierunku "matematyka" na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia.


Więcej o "Uchwała Nr 39/2011/VII"

Uchwała Nr 38/2011/VI

Uchwała Nr 38/2011/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zgłoszenia kandydata do składu Polskiej Komisji Akredytacyjnej.


Więcej o "Uchwała Nr 38/2011/VI"

Uchwała Nr 37/2011/VI

Uchwała Nr 37/2011/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 września 2011 r. w sprawie nadania tytułu Doktora Honoris Causa Politechniki Lubelskiej.


Więcej o "Uchwała Nr 37/2011/VI"

Uchwała Nr 36/2011/VI

Uchwała Nr 36/2011/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zasad zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w realizacji projektów 7 Programu Ramowego i innych Unii Europejskiej, w tym programów strukturalnych finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł innych niż określone w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.


Więcej o "Uchwała Nr 36/2011/VI"

Uchwała Nr 35/2011/VI

Uchwała Nr 35/2011/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 września 2011 r. w sprawie uchwalenia "Planu posiedzeń Senatu Politechniki Lubelskiej w roku akademickim 2011/2012".


Więcej o "Uchwała Nr 35/2011/VI"

Uchwała Nr 34/2011/VI

Uchwała Nr 34/2011/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania z działalności Politechniki Lubelskiej za rok akademicki 2010/2011" oraz oceny działalności Rektora.


Więcej o "Uchwała Nr 34/2011/VI"

Uchwała Nr 33/2011/V

Uchwała Nr 33/2011/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 9 czerwca  2011 r. w sprawie zasięgnięcia opinii Senatu Politechniki Lubelskiej  dotyczącej zmian organizacyjnych w Wydziale Mechanicznym.


Więcej o "Uchwała Nr 33/2011/V"

Uchwała Nr 32/2011/V

Uchwała Nr 32/2011/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 9 czerwca  2011 r. w sprawie zasięgnięcia opinii Senatu Politechniki Lubelskiej  dotyczącej zmian organizacyjnych w Wydziale Budownictwa i Architektury.


Więcej o "Uchwała Nr 32/2011/V"

Uchwała Nr 31/2011/V

Uchwała Nr 31/2011/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 9 czerwca  2011 r. w sprawie zasięgnięcia opinii Senatu Politechniki Lubelskiej  dotyczącej podjęcia realizacji kształcenia zamawianego na kierunku  "ochrona środowiska" na Wydziale Inżynierii Środowiska.


Więcej o "Uchwała Nr 31/2011/V"

Uchwała Nr 30/2011/V

Uchwała Nr 30/2011/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 9 czerwca  2011 r. w sprawie zasięgnięcia opinii Senatu Politechniki Lubelskiej  dotyczącej podjęcia realizacji kształcenia zamawianego na kierunku  "mechatronika" prowadzonego wspólnie przez Wydział Mechaniczny oraz Wydział Elektrotechniki i Informatyki.


Więcej o "Uchwała Nr 30/2011/V"