Rok 2012

Uchwała Nr 45/2012/VIII

Uchwała Nr 45/2012/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zasięgnięcia opinii Senatu Politechniki Lubelskiej w przedmiocie likwidacji Biura Rozwoju i Kooperacji Politechniki Lubelskiej oraz utworzenia Biura Rozwoju, Promocji i Kooperacji Politechniki Lubelskiej.

Uchwała Nr 44/2012/VIII

Uchwała Nr 44/2012/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego Politechniki Lubelskiej na 2012 r., zatwierdzonego Uchwałą Nr 32/2012/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Politechniki Lubelskiej na 2012 r. (załącznik do Uchwały dostępny...

Uchwała Nr 43/2012/VIII

Uchwała Nr 43/2012/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustanowienia Roku Jubileuszowego Politechniki Lubelskiej.

Uchwała Nr 42/2012/VII

Uchwała Nr 42/2012/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zasięgnięcia opinii Senatu Politechniki Lubelskiej odnośnie zatrudnienia na stanowisko Dyrektora Biblioteki Politechniki Lubelskiej.

Uchwała Nr 41/2012/VII

Uchwała Nr 41/2012/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 września 2012 r. w sprawie nadania prof. dr. inż. Kazimierzowi Szabelskiemu tytułu Honorowego Profesora Politechniki Lubelskiej.

Uchwała Nr 40/2012/VII

Uchwała Nr 40/2012/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zainicjowania postępowania o nadanie prof. dr. hab. Markowi Cyprianowi Chmielewskiemu tytułu doktora honoris causa Politechniki Lubelskiej.

Uchwała Nr 39/2012/VII

Uchwała Nr 39/2012/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 września 2012 r. w sprawie uchwalenia "Planu posiedzeń Senatu Politechniki Lubelskiej w roku akademickim 2012/2013".

Uchwała Nr 38/2012/VII

Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 września 2012 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu pracy Senatu Politechniki Lubelskiej na kadencję 2012-2016".

Uchwała Nr 37/2012/VI

Uchwała Nr 37/2012/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zaopiniowania opracowanej przez prof. dr. hab. Lucjana Pawłowskiego recenzji dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego prof. dr. hab. inż. Januarego Bienia w związku z inicjatywą nadania Profesorowi tytułu doktora honoris causa Politechniki Częstochowskiej.


Więcej o "Uchwała Nr 37/2012/VI"

Uchwała Nr 36/2012/VI

Uchwała Nr 36/2012/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania pt. "Politechnika Lubelska w kadencji 2008-2012. Zestawienie ważniejszych informacji" oraz oceny działalności Uczelni.


Więcej o "Uchwała Nr 36/2012/VI"