Rok 2013

Uchwała Nr 49/2013/VII

Uchwała Nr 49/2013/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zasad tworzenia, prowadzenia i znoszenia kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz wytycznych dla rad wydziałów w zakresie projektowania planów studiów i programów kształcenia w Politechnice Lubelskiej.

Uchwała Nr 48/2013/VII

Uchwała Nr 48/2013/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Politechniki Lubelskiej na lata 2013-2015. 

Uchwała Nr 47/2013/VII

Uchwała Nr 47/2013/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmian Statutu Politechniki Lubelskiej.

Uchwała Nr 46/2013/VII

Uchwała Nr 46/2013/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 września 2013 r. w sprawie uchwalenia "Planu posiedzeń Senatu Politechniki Lubelskiej w roku akademickim 2013/2014".

Uchwała Nr 45/2013/VII

Uchwała Nr 45/2013/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania z działalności Politechniki Lubelskiej za rok akademicki 2012/2013" oraz oceny działalności Uczelni.

Uchwała Nr 44/2013/VI

Uchwała Nr 44/2013/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 czerwca 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr 25/2012/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych w Wydziale Inżynierii Środowiska.

Uchwała Nr 43/2013/VI

Uchwała Nr 43/2013/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Rzeczoznawstwo Samochodów i Ciągników, prowadzonych w Wydziale Mechanicznym.

Uchwała Nr 42/2013/VI

Uchwała Nr 42/2013/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Bezpieczeństwo i Diagnostyka Pojazdów Samochodowych, prowadzonych w Wydziale Mechanicznym.

Uchwała Nr 41/2013/VI

Uchwała Nr 41/2013/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych wspólnie w Politechnice Lubelskiej (załącznik do uchwały dostępny jest w Biurze Rektora i Organizacji Uczelni).

Uchwała Nr 40/2013/VI

Uchwała Nr 40/2013/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzania Regulaminu Lubelskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Politechniki Lubelskiej.