Rok 2014

Uchwała Nr 35/2014/VII

Uchwała Nr 35/2014/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 2 października 2014 r. w sprawie określenia wzoru umowy o warunkach pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności w Politechnice Lubelskiej.

Uchwała Nr 34/2014/VII

Uchwała Nr 34/2014/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 2 października 2014 r. w sprawie określenia wzoru umowy o warunkach pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice Lubelskiej.

Uchwała Nr 33/2014/VII

Uchwała Nr 33/2014/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 2 października 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr 20/2014/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2014/2015.

Uchwała Nr 32/2014/VII

Uchwała Nr 32/2014/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 2 października 2014 r. w sprawie uchwalenia „Planu posiedzeń Senatu Politechniki Lubelskiej w roku akademickim 2014/2015”.

Uchwała Nr 31/2014/VII

Uchwała Nr 31/2014/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 2 października 2014 r. w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Politechniki Lubelskiej za rok akademicki 2013/2014” oraz oceny działalności Uczelni.

Uchwała Nr 30/2014/VI

Uchwała Nr 30/2014/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia darowizny od firmy SIGMA S.A.

Uchwała Nr 29/2014/VI

Uchwała Nr 29/2014/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody Senatu Politechniki Lubelskiej na utworzenie spółki celowej.

Uchwała Nr 28/2014/VI

Uchwała Nr 28/2014/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Politechniki Lubelskiej na 2014 rok.

Uchwała Nr 27/2014/V

Uchwała Nr 27/2014/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Virtual Prototyping, prowadzonych w Wydziale Mechanicznym.

Uchwała Nr 26/2014/V

Uchwała Nr 26/2014/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 maja 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr 29/2012/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku „edukacja techniczno-informatyczna”, prowadzonych w Wydziale Podstaw Techniki.