Rok 2016

Uchwała Nr 50/2016/VIII

Uchwała Nr 50/2016/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji dla dokonania okresowej oceny nauczycieli akademickich.

Uchwała Nr 49/2016/VIII

Uchwała Nr 49/2016/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie powołania oraz ustalenia składu i zakresu działania Komisji Senackiej ds. Budżetu i Finansów.

Uchwała Nr 48/2016/VIII

Uchwała Nr 48/2016/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie powołania oraz ustalenia składu i zakresu działania Komisji Senackiej ds. Badań Naukowych.

Uchwała Nr 47/2016/VIII

Uchwała Nr 47/2016/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie powołania oraz ustalenia składu i zakresu działania Komisji Senackiej ds. Kształcenia.

Uchwała Nr 46/2016/VIII

Uchwała Nr 46/2016/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie powołania oraz ustalenia składu i zakresu działania Komisji Senackiej ds. Rozwoju Kadry.

Uchwała Nr 45/2016/VIII

Uchwała Nr 45/2016/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie powołania oraz ustalenia składu i zakresu działania Komisji Senackiej ds. Organizacji i Rozwoju Politechniki.

Uchwała Nr 44/2016/VIII

Uchwała Nr 44/2016/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kosztów realizacji projektu pn. „TERMOMODERNIZACJA PAWILONU DYDAKTYCZNEGO WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI POLITECHNIKI LUBELSKIEJ PRZY UL. NADBYSTRZYCKIEJ 36B W LUBLINIE”.

Uchwała Nr 43/2016/VIII

Uchwała Nr 43/2016/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zasięgnięcia opinii Senatu Politechniki Lubelskiej dotyczącej powołania na stanowisko dyrektora Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej.

Uchwała Nr 42/2016/VII

Uchwała Nr 42/2016/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 13 października 2016 r.w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Politechniki Lubelskiej na lata 2016-2018.


Więcej o "Uchwała Nr 42/2016/VII"

Uchwała Nr 41/2016/VII

Uchwała Nr 41/2016/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 13 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych, tj. dokonanie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Lublinie przy ulicy Okopowej 8.


Więcej o "Uchwała Nr 41/2016/VII"