Rok 2017

Uchwała Nr 39/2017/VII

Uchwała Nr 39/2017/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zgłoszenia kandydatur Politechniki Lubelskiej do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  


Więcej o "Uchwała Nr 39/2017/VII"

Uchwała Nr 38/2017/VII

Uchwała Nr 38/2017/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Politechniki Lubelskiej do programu pn. „Koncepcja edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej”.  


Więcej o "Uchwała Nr 38/2017/VII"

Uchwała Nr 37/2017/VII

Uchwała Nr 37/2017/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zniesienia kierunku studiów inżynieria systemów bezpieczeństwa wewnętrznego prowadzonego przez Wydział Elektrotechniki i Informatyki.  


Więcej o "Uchwała Nr 37/2017/VII"

Uchwała Nr 36/2017/VII

Uchwała Nr 36/2017/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Politechnice Lubelskiej.  


Więcej o "Uchwała Nr 36/2017/VII"

Uchwała Nr 35/2017/VII

Uchwała Nr 35/2017/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia wzoru umowy o warunkach pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem cudzoziemców podejmujących studia w języku polskim na zasadach odpłatności w Politechnice Lubelskiej.  


Więcej o "Uchwała Nr 35/2017/VII"

Uchwała Nr 34/2017/VII

Uchwała Nr 34/2017/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych i zasad obliczania godzin dydaktycznych, w tym ustalania i rozliczania godzin ponadwymiarowych.  


Więcej o "Uchwała Nr 34/2017/VII"

Uchwała Nr 33/2017/VII

Uchwała Nr 33/2017/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia „Planu posiedzeń Senatu Politechniki Lubelskiej w roku akademickim 2017/2018”.  


Więcej o "Uchwała Nr 33/2017/VII"

Uchwała Nr 32/2017/VII

Uchwała Nr 32/2017/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Politechniki Lubelskiej za rok akademicki 2016/2017” oraz oceny działalności Uczelni.    


Więcej o "Uchwała Nr 32/2017/VII"

Uchwała Nr 31/2017/VII

Uchwała Nr 31/2017/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ustanowienia Roku Jubileuszowego Politechniki  Lubelskiej.


Więcej o "Uchwała Nr 31/2017/VII"

Uchwała Nr 30/2017/VI

Uchwała Nr 30/2017/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kosztów realizacji projektu pn. „PRZEBUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO, BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, 3 BOISK DO PIŁKI PLAŻOWEJ, 2 KORTÓW TENISOWYCH, BUDOWA BIEŻNI PROSTEJ 4-TOROWEJ, SKOCZNI DO SKOKU W DAL ORAZ PAWILONU...


Więcej o "Uchwała Nr 30/2017/VI"