Rok 2018

Uchwała Nr 38/2018/VI

Uchwała Nr 38/2018/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr 8/2017/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich w Politechnice Lubelskiej.  


Więcej o "Uchwała Nr 38/2018/VI"

Uchwała Nr 37/2018/VI

Uchwała Nr 37/2018/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia „Planu posiedzeń Senatu Politechniki Lubelskiej w roku akademickim 2018/2019”.  


Więcej o "Uchwała Nr 37/2018/VI"

Uchwała Nr 36/2018/VI

Uchwała Nr 36/2018/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Politechniki Lubelskiej za rok akademicki 2017/2018” oraz oceny działalności Uczelni.  


Więcej o "Uchwała Nr 36/2018/VI"

Uchwała Nr 35/2018/V

Uchwała Nr 35/2018/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia warunków, trybu i terminu rekrutacji na studia pierwszego stopnia na kierunku inżynieria logistyki prowadzone przez Wydział Zarządzania Politechniki Lubelskiej w roku akademickim 2018/2019.  


Więcej o "Uchwała Nr 35/2018/V"

Uchwała Nr 34/2018/V

Uchwała Nr 34/2018/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia międzynarodowych studiów trzeciego stopnia w dyscyplinie elektrotechnika prowadzonych przez Wydział Elektrotechniki i Informatyki i zatwierdzenia efektów kształcenia.  


Więcej o "Uchwała Nr 34/2018/V"

Uchwała Nr 33/2018/V

Uchwała Nr 33/2018/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Politechniki Lubelskiej na 2018 r.  


Więcej o "Uchwała Nr 33/2018/V"

Uchwała Nr 32/2018/IV

Uchwała Nr 32/2018/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 6 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr 25/2018/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 19 kwietnia 2018 r.  w sprawie określenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w roku akademickim 2018/2019.    


Więcej o "Uchwała Nr 32/2018/IV"

Uchwała Nr 31/2018/IV

Uchwała Nr 31/2018/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji  na międzynarodowe studia doktoranckie w dyscyplinie elektrotechnika w roku akademickim 2018/2019.  


Więcej o "Uchwała Nr 31/2018/IV"

Uchwała Nr 30/2018/IV

Uchwała Nr 30/2018/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie określenia warunków, trybu i terminu rekrutacji na studia pierwszego stopnia na kierunku robotyzacja procesów wytwórczych prowadzonych przez Wydział Mechaniczny Politechniki Lubelskiej w roku akademickim 2018/2019.  


Więcej o "Uchwała Nr 30/2018/IV"

Uchwała Nr 29/2018/IV

Uchwała Nr 29/2018/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Rusztowania budowlano-montażowe prowadzonych przez Wydział Budownictwa i Architektury.  


Więcej o "Uchwała Nr 29/2018/IV"