Rok 2019

Uchwała Nr 63/2019/X

Uchwała Nr 63/2019/X Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów na kierunku informatyka prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki.  


Więcej o "Uchwała Nr 63/2019/X"

Uchwała Nr 62/2019/X

Uchwała Nr 62/2019/X Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów na kierunku inżynieria środowiska prowadzonych na Wydziale Inżynierii Środowiska.  


Więcej o "Uchwała Nr 62/2019/X"

Uchwała Nr 61/2019/X

Uchwała Nr 61/2019/X Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów na kierunku inżynieria odnawialnych źródeł energii prowadzonych na Wydziale Inżynierii Środowiska.  


Więcej o "Uchwała Nr 61/2019/X"

Uchwała Nr 60/2019/X

Uchwała Nr 60/2019/X Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów na kierunku inżynieria bezpieczeństwa prowadzonych na Wydziale Podstaw Techniki.  


Więcej o "Uchwała Nr 60/2019/X"

Uchwała Nr 59/2019/X

Uchwała Nr 59/2019/X Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów na kierunku edukacja techniczno-informatyczna prowadzonych na Wydziale Podstaw Techniki.  


Więcej o "Uchwała Nr 59/2019/X"

Uchwała Nr 58/2019/X

Uchwała Nr 58/2019/X Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 39/2019/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 12 września 2019 r. w sprawie przyporządkowania kierunków studiów prowadzonych w Politechnice Lubelskiej, na których rozpoczęto kształcenie przed rokiem akademickim 2019/2020 do nowej klasyfikacji dyscyplin...


Więcej o "Uchwała Nr 58/2019/X"

Uchwała Nr 57/2019/X

Uchwała Nr 57/2019/X Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 września 2019 r. w sprawie nadania prof. dr. hab. inż. Pavlovowi Siergiyowi Volodymirovichowi tytułu Honorowego Profesora Politechniki Lubelskiej.  


Więcej o "Uchwała Nr 57/2019/X"

Uchwała Nr 56/2019/X

Uchwała Nr 56/2019/X Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Politechniki Lubelskiej za rok akademicki 2018/2019” oraz oceny działalności Uczelni.  


Więcej o "Uchwała Nr 56/2019/X"

Uchwała Nr 55/2019/IX

Uchwała Nr 55/2019/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 12 września 2019 r. w sprawie nadania auli w Wydziale Elektrotechniki i Informatyki imienia doc. Leonida Kacejko.  


Więcej o "Uchwała Nr 55/2019/IX"

Uchwała Nr 54/2019/IX

Uchwała Nr 54/2019/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 12 września 2019 r. w sprawie opinii dotyczącej przekształcenia Biura Promocji Politechniki Lubelskiej.  


Więcej o "Uchwała Nr 54/2019/IX"