Rok 2020

Uchwała Nr 62/2020/XI

Uchwała Nr 62/2020/XI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. zmian Statutu Politechniki Lubelskiej.

Uchwała Nr 61/2020/XI

Uchwała Nr 61/2020/XI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 12 listopada 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr 19/2020/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2020/2021.

Uchwała Nr 60/2020/XI

Uchwała Nr 60/2020/XI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 12 listopada 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr 41/2019/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 12 września 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów na kierunku inżynieria produkcji prowadzonych na Wydziale Mechanicznym.

Uchwała Nr 59/2020/XI

Uchwała Nr 59/2020/XI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia programów studiów drugiego stopnia na kierunku rachunkowość i controlling.

Uchwała Nr 58/2020/XI

Uchwała Nr 58/2020/XI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia programów studiów stacjonarnych bloku dyplomowania „Mobile Application Development – Joint Master Studies in English” drugiego stopnia na kierunku informatyka.

Uchwała Nr 57/2020/X

Uchwała Nr 57/2020/X Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 października 2020 r. w sprawie powołania reprezentantów Politechniki Lubelskiej do składu Rady Związku Uczelni Lubelskich na kadencję 2020-2024.

Uchwała Nr 56/2020/X

Uchwała Nr 56/2020/X Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 października 2020 r. w sprawie powołania oraz ustalenia składu i zakresu działania Komisji Senackiej ds. Budżetu i Finansów.

Uchwała Nr 55/2020/X

Uchwała Nr 55/2020/X Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 października 2020 r. w sprawie powołania oraz ustalenia składu  i zakresu działania Komisji Senackiej ds. Badań Naukowych.

Uchwała Nr 54/2020/X

Uchwała Nr 54/2020/X Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 października 2020 r. w sprawie powołania oraz ustalenia składu i zakresu działania Komisji Senackiej ds. Kształcenia.

Uchwała Nr 53/2020/X

Uchwała Nr 53/2020/X Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 października 2020 r. w sprawie powołania oraz ustalenia składu i zakresu działania Komisji Senackiej ds. Rozwoju Kadry.