Rok 2021

Uchwała Nr 37/2021/VIII

Uchwała Nr 37/2021/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Politechniki Lubelskiej na lata 2014-2020.

Uchwała Nr 36/2021/VII

Uchwała Nr 36/2021/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 września 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr 28/2019/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów na kierunku inżynieria logistyki prowadzonych na Wydziale Zarządzania.

Uchwała Nr 35/2021/VII

Uchwała Nr 35/2021/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 września 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr 56/2020/X Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 października 2020 r. w sprawie powołania oraz ustalenia składu i zakresu działania Komisji Senackiej ds. Budżetu i Finansów.

Uchwała Nr 34/2021/VII

Uchwała Nr 34/2021/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 września 2021 r. w sprawie uchwalenia „Planu pracy Senatu Politechniki Lubelskiej w roku akademickim 2021/2022”.

Uchwała Nr 33/2021/VII

Uchwała Nr 33/2021/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 września 2021 r. w sprawie oceny działalności Uczelni oraz zatwierdzenia „Sprawozdania rektora Politechniki Lubelskiej z działalności Uczelni w roku akademickim 2020/2021”.

Uchwała Nr 32/2021/VI

Uchwała Nr 32/2021/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr 28/2019/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów na kierunku inżynieria logistyki prowadzonych na Wydziale Zarządzania.

Uchwała Nr 31/2021/VI

Uchwała Nr 31/2021/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr 65/2020/XII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Rady Uczelni Politechniki Lubelskiej na kadencję 2021-2024.

Uchwała Nr 30/2021/VI

Uchwała Nr 30/2021/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Politechniki Lubelskiej na 2021 r.

Uchwała Nr 29/2021/V

Uchwała Nr 29/2021/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 maja 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr 61/2019/X Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów na kierunku inżynieria odnawialnych źródeł energii prowadzonych na Wydziale Inżynierii Środowiska.

Uchwała Nr 28/2021/V

Uchwała Nr 28/2021/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 maja 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr 27/2019/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów na kierunku budownictwo prowadzonych na Wydziale Budownictwa i Architektury.