Rok 2010

Uchwała Nr 40/2010/IX

Uchwała Nr 40/2010/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego Politechniki Lubelskiej na 2010 r.


Więcej o "Uchwała Nr 40/2010/IX"

Uchwała Nr 39/2010/IX

Uchwała Nr 39/2010/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zaopiniowania opracowanej przez prof. dr hab. inż. Zbigniewa Patera recenzji dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego prof. dr hab. inż. Andreja Rudskoja w związku z inicjatywą nadania Profesorowi tytułu doktora honoris causa Politechniki Częstochowskiej.


Więcej o "Uchwała Nr 39/2010/IX"

Uchwała Nr 38/2010/IX

Uchwała Nr 38/2010/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie nadania prof. zw. dr hab. inż. Tomaszowi Winnickiemu tytułu Honorowego Profesora Politechniki Lubelskiej.


Więcej o "Uchwała Nr 38/2010/IX"

Uchwała Nr 37/2010/IX

Uchwała Nr 37/2010/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie nadania prof. zw. dr hab. inż. Jakubowi Siemkowi tytułu Honorowego Profesora Politechniki Lubelskiej.


Więcej o "Uchwała Nr 37/2010/IX"

Uchwała Nr 36/2010/VIII

Uchwała Nr 36/2010/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie powierzenia prof. dr hab. inż. Zbigniewowi Paterowi przygotowania recenzji dotyczącej nadania prof. dr hab. inż. Andriejowi Rudskojowi tytułu doktora honoris causa Politechniki Częstochowskiej.


Więcej o "Uchwała Nr 36/2010/VIII"

Uchwała Nr 35/2010/VII

Uchwała Nr 35/2010/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 września 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie mienia o wartości przekraczającej 100 tys. zł w ramach projektu pn. "Modernizacja bazy dydaktycznej Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej".


Więcej o "Uchwała Nr 35/2010/VII"

Uchwała Nr 34/2010/VII

Uchwała Nr 34/2010/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 września 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie mienia o wartości przekraczającej 100 tys. zł.


Więcej o "Uchwała Nr 34/2010/VII"

Uchwała Nr 33/2010/VII

Uchwała Nr 33/2010/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 września 2010 r. w sprawie uchwalenia "Planu posiedzenia Senatu Politechniki Lubelskiej w roku akademickim 2010/2011".


Więcej o "Uchwała Nr 33/2010/VII"

Uchwała Nr 32/2010/VII

Uchwała Nr 32/2010/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zasięgnięcia opinii Senatu dotyczącej zmian organizacyjnych w Wydziale Podstaw Techniki. 


Więcej o "Uchwała Nr 32/2010/VII"

Uchwała Nr 31/2010/VII

Uchwała Nr 31/2010/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 września 2010 r. zmieniająca Uchwałę Nr 20/2010/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, wymiaru zajęć dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk, zasad obliczania...


Więcej o "Uchwała Nr 31/2010/VII"