Rok 2009

Uchwała Nr 29/2009/VII

Uchwała Nr 29/2009/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie prof. dr hab. inż. Wojciechowi Mitkowskiemu tytułu Doktora Honoris Causa Politechniki Lubelskiej.


Więcej o "Uchwała Nr 29/2009/VII"

Uchwała Nr 28/2009/VI

Uchwała Nr 28/2009/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zasięgnięcia opinii Senatu Politechniki Lubelskiej odnośnie zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Biblioteki Politechniki Lubelskiej.


Więcej o "Uchwała Nr 28/2009/VI"

Uchwała Nr 27/2009/VI

Uchwała Nr 27/2009/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zasad zatrudniania nauczycieli akademickich w Politechnice Lubelskiej jako drugim miejscu pracy.


Więcej o "Uchwała Nr 27/2009/VI"

Uchwała Nr 26/2009/VI

Uchwała Nr 26/2009/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 września 2009 r. zmieniająca Uchwałę Nr 17/2009/IV z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich w Politechnice Lubelskiej.


Więcej o "Uchwała Nr 26/2009/VI"

Uchwała Nr 25/2009/VI

Uchwała Nr 25/2009/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 września 2009 r. zmieniająca Uchwałę Nr 13/2009/III z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2010/2011.


Więcej o "Uchwała Nr 25/2009/VI"

Uchwała Nr 24/2009/VI

Uchwała Nr 24/2009/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 września 2009 r. w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy i realizację projektu pod nazwą "Naprawiam samochody XXI wieku (II edycja)".


Więcej o "Uchwała Nr 24/2009/VI"

Uchwała Nr 23/2009/VI

Uchwała Nr 23/2009/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania z działalności Politechniki Lubelskiej od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2009 r. w tym za rok akademicki 2008/2009" oraz oceny działalności Rektora.


Więcej o "Uchwała Nr 23/2009/VI"

Uchwała Nr 22/2009/V

Uchwała Nr 22/2009/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 30 czerwca 2009 r. zmieniająca Uchwałę Nr 40/2008/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, wymiaru zajęć dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk, zasad obliczania...


Więcej o "Uchwała Nr 22/2009/V"

Uchwała Nr 21/2009/V

Uchwała Nr 21/2009/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie poparcia inicjatywy powołania dyscypliny naukowej "inżynieria produkcji" w dziedzinie nauk technicznych.


Więcej o "Uchwała Nr 21/2009/V"

Uchwała Nr 20/2009/V

Uchwała Nr 20/2009/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zasad działania Uczelni oraz wytycznych dla rad wydziałów w zakresie wykonywania jej podstawowych zadań.


Więcej o "Uchwała Nr 20/2009/V"