Rok 2007

Uchwała Nr 29/2007/VII

Uchwała Nr 29/2007/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Lubelskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Politechniki Lubelskiej oraz zasięgnięcia opinii Senatu w sprawie regulaminu tej jednostki. 


Więcej o "Uchwała Nr 29/2007/VII"

Uchwała Nr 28/2007/VII

Uchwała Nr 28/2007/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie oceny funkcjonowania administracji Politechniki Lubelskiej. 


Więcej o "Uchwała Nr 28/2007/VII"

Uchwała Nr 27/2007/VI

Uchwała Nr 27/2007/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 września 2007 r. zmieniająca Uchwałę Nr 16/2007/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2008/2009. 


Więcej o "Uchwała Nr 27/2007/VI"

Uchwała Nr 26/2007/VI

Uchwała Nr 26/2007/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 września 2007 r. w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Politechniki Lubelskiej na lata 2007-2009. 


Więcej o "Uchwała Nr 26/2007/VI"

Uchwała Nr 25/2007/VI

Uchwała Nr 25/2007/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 września 2007 r. w sprawie zgłoszenia kandydatów do Państwowej Komisji Akredytacyjnej. 


Więcej o "Uchwała Nr 25/2007/VI"

Uchwała Nr 24/2007/VI

Uchwała Nr 24/2007/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 września 2007 r. w sprawie utworzenia w Politechnice Lubelskiej Wydziału Podstaw Techniki oraz przekształcenia Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki w Wydział Zarządzania. 


Więcej o "Uchwała Nr 24/2007/VI"

Uchwała Nr 23/2007/V

Uchwała Nr 23/2007/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie prac inwestycyjnych dotyczących realizacji projektu pod nazwą "Rozbudowa i modernizacja potencjału edukacyjnego i badawczego Wydziału Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej Politechniki Lubelskiej".  


Więcej o "Uchwała Nr 23/2007/V"

Uchwała Nr 22/2007/V

Uchwała Nr 22/2007/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie prac inwestycyjnych dotyczących realizacji projektu pod nazwą "Wschodnie Innowacyjne Centrum Architektury - rozbudowa i wyposażenie kompleksu dydaktyczno-naukowego Politechniki Lubelskiej dla kierunku Architektura i Urbanistyka".  


Więcej o "Uchwała Nr 22/2007/V"

Uchwała Nr 21/2007/V

Uchwała Nr 21/2007/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie regulaminu przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim zatrudnionym w Politechnice Lubelskiej.


Więcej o "Uchwała Nr 21/2007/V"

Uchwała Nr 20/2007/V

Uchwała Nr 20/2007/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie określenia warunków zwalniania studentów z obowiązku odbycia praktyk zawodowych.  


Więcej o "Uchwała Nr 20/2007/V"