Rok 2004

Uchwała Nr 2/2004/VII

Uchwała Nr 2/2004/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia Aneksu Nr 1 do Regulaminu Wyborczego Organów Kolegialnych i Jednoosobowych Politechniki Lubelskiej na okres 1.09.2002 – 31.08.2005 r.


Więcej o "Uchwała Nr 2/2004/VII "

Uchwała Nr 1/2004/VII

Uchwała Nr 1/2004/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie powołania Komisji Statutowej Politechniki Lubelskiej.  


Więcej o "Uchwała Nr 1/2004/VII "

Uchwała Nr 2/2004/VI

Uchwała Nr 2/2004/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 września 2004 r. zmieniająca uchwałę Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 marca 2004 r.  


Więcej o "Uchwała Nr 2/2004/VI "

Uchwała Nr 1/2004/VI

Uchwała Nr 1/2004/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 września 2004 r. w sprawie oceny działalności Rektora oraz zatwierdzenia "Sprawozdania z działalności Politechniki Lubelskiej za rok 2003/2004". 


Więcej o "Uchwała Nr 1/2004/VI "

Uchwała Nr 3/2004/V

Uchwała Nr 3/2004/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 1 lipca 2004 r. zmieniająca Uchwałę Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie wysokości pensum dydaktycznego, warunków jego obniżania i zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2003/2004 (tekst jednolity uchwały po wprowadzonych zmianach Uchwałą Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20...


Więcej o "Uchwała Nr 3/2004/V "

Uchwała Nr 2/2004/V

Uchwała Nr 2/2004/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie zniesienia Katedry Zaopatrzenia w Wodę i Usuwania Ścieków.  


Więcej o "Uchwała Nr 2/2004/V "

Uchwała Nr 1/2004/V

Uchwała Nr 1/2004/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie zniesienia Katedry Ogrzewnictwa, Wentylacji i Automatyzacji.  


Więcej o "Uchwała Nr 1/2004/V"

Uchwała Nr 3/2004/IV

Uchwała Nr 3/2004/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 17 czerwca 2004 r. zmieniająca Uchwałę Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 22 stycznia 2004 r. Regulamin "Medalu Politechniki Lubelskiej dla najlepszych absolwentów".  


Więcej o "Uchwała Nr 3/2004/IV "

Uchwała Nr 2/2004/IV

Uchwała Nr 2/2004/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie utworzenia w Politechnice Lubelskiej Wydziału Inżynierii Środowiska.  


Więcej o "Uchwała Nr 2/2004/IV"

Uchwała Nr 1/2004/IV

Uchwała Nr 1/2004/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie wysokości pensum dydaktycznego, warunków jego obniżania i zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2004/2005.


Więcej o "Uchwała Nr 1/2004/IV"