Rok 2009

Zarządzenie Nr R–60/2009

Zarządzenie Nr R–60/2009 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 15 października 2009 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla studentów oraz doktorantów.  


Więcej o "Zarządzenie Nr R–60/2009"

Zarządzenie Nr R-59/2009

Zarządzenie Nr R-59/2009 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 14 października 2009 r. w sprawie wydawania dodatkowych odpisów dyplomów ukończenia studiów oraz suplementów do dyplomów w języku angielskim.  


Więcej o "Zarządzenie Nr R-59/2009"

Zarządzenie Nr-58/2009

Zarządzenie Nr R–58/2009 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 9 października 2009 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-28/2009 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich oraz Rzecznika Dyscyplinarnego dla Nauczycieli Akademickich.  


Więcej o "Zarządzenie Nr-58/2009"

Zarządzenie Nr R-57/2009

Zarządzenie Nr R-57/2009 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 9 października 2009 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-10/2009 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów, Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów oraz powołania Rzecznika Dyscyplinarnego do spraw Doktorantów.  


Więcej o "Zarządzenie Nr R-57/2009"

Zarządzenie Nr R-56/2009

Zarządzenie Nr R-56/2009 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 października 2009 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-43/2009 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich w Politechnice Lubelskiej.  


Więcej o "Zarządzenie Nr R-56/2009"

Zarządzenie Nr R-55/2009

Zarządzenie Nr R-55/2009 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 października 2009 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Politechnice Lubelskiej.  


Więcej o "Zarządzenie Nr R-55/2009"

Zarządzenie Nr R-54/2009

Zarządzenie Nr R-54/2009 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 września 2009 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Politechniki Lubelskiej.  


Więcej o "Zarządzenie Nr R-54/2009"

Zarządzenie Nr R–53/2009

Zarządzenie Nr R–53/2009 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 września 2009 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Lubelskiej.  


Więcej o "Zarządzenie Nr R–53/2009"

Zarządzenie Nr R-52/2009

Zarządzenie Nr R–52/2009 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 7 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zatrudniania i wynagradzania pracowników Politechniki Lubelskiej za pracę świadczoną w ramach realizacji projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub z innych funduszy zewnętrznych.  


Więcej o "Zarządzenie Nr R-52/2009"

Zarządzenie Nr R-51/2009

Zarządzenie Nr R-51/2009 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie zasad prowadzenia kierunku studiów przez więcej niż jedną podstawową jednostkę organizacyjną w Politechnice Lubelskiej.  


Więcej o "Zarządzenie Nr R-51/2009"