Szkolenia okresowe BHP

Szanowni Państwo 

W roku 2021 szkolenie bhp będzie realizowane na platformie szkoleniowej. Poniżej znajduje się informacja dotycząca procesu rejestracji

Uwaga!!!
Do prawidłowego przeprowadzenia szkolenia zalecana jest przeglądarka Google Chrome.

1. Każdy pracownik skierowany na szkolenie bhp metodą e-learning rejestruje się indywidualnie na platformie szkoleniowej:
https://dobre-szkolenie.pl/

Przy rejestracji należy podać wymagane dane rejestrującego i pracodawcy (PL) oraz wybrać właściwe szkolenie. Przy zapytaniu o płatność należy zaznaczyć opcję: „chcę fakturę” i wpisać Politechnika Lubelska lub PL bez podawania adresu i nr NIP.

2. Login i hasło zostaną wygenerowane i wysłane na podany w zgłoszeniu adres. Są one aktywne przez 14 dni od pierwszego zalogowania.
Login i hasło nadawane są w godz. 7.30-15.00 i nie są wysyłane automatycznie po rejestracji, dlatego czas oczekiwania może się wydłużyć.

3. Dostęp do materiałów jest nieograniczony czasowo przez 14 dni (można korzystać w dowolnym czasie, nie ma limitu wejść).
- aby przejść do kolejnego wykładu należy odpowiedzieć na pytania kontrolne zamieszczone po danej jednostce lekcyjnej,
- wykłady należy realizować wg kolejności (nie można omijać),

4. Test końcowy należy rozwiązać za "jednym podejściem" - nie można go przerwać i wrócić ponownie.

5. Po ukończeniu szkolenia (rozwiązany test) pracownik otrzymuje informację o wyniku egzaminu (jest wyświetlana na ekranie oraz wysyłana na adres e-mail).

5. Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wysyłane są do pracodawcy.

W przypadku pytań technicznych proszę kontaktować się z działem szkoleń w Wojewódzkim Klubie Techniki i Racjonalizacji, nr tel.: 81 532 13 39.

W załączniku znajduje się szczegółowa instrukcja rejestracji na platformie niezbędnej do ukończenia szkolenia BHP.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 RODO − informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji z siedzibą przy ul. Szewskiej 4, (20-086) w Lublinie, tel. 815321339.
2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iodo@wktir.pl
3. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej WKTiR: http://www.wktir.pl/ochrona-danych-osobowych/

-----------------------------------------------------------------------------

Z poważaniem:

Sekcja ds. BHP i PPoż.