Rada Muzeum Politechniki Lubelskiej

Rada ds. Muzeum 

powołana Zarządzeniem Nr R-98/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie powołania Rady ds. Muzeum Politechniki Lubelskiej.

Przewodnicząca:
prof. dr hab. inż. Anna HALICKA

Członkowie:
mgr Blanka MALCZARSKA
dr hab. inż. Henryk BANACH
dr inż. Marta BIS
dr inż. Leszek GARDYŃSKI
dr Agnieszka GANDZEL
dr Magdalena MACIASZCZYK
mgr inż. Joanna CICHOSZ
inż. Marian DASZCZUK