Praca w Politechnice Lubelskiej

21 lipca 2021

Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej w Lublinie ogłasza KONKURS OTWARTY na stanowisko asystenta w Katedrze Elektrotechniki i Elektrotechnologii

Dziekan Wydziału Elektrotechniki i InformatykiPolitechniki Lubelskiej w LublinieogłaszaKONKURS OTWARTYna stanowisko asystenta w Katedrze Elektrotechniki i ElektrotechnologiiDo konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) oraz w Statucie Politechniki...

Więcej o "Dziekan Wydziału Elektrotechniki i..."

20 lipca 2021

Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej w Lublinie ogłasza KONKURS OTWARTY na stanowisko asystenta w Katedrze Elektrotechniki i Elektrotechnologii

Dziekan Wydziału Elektrotechniki i InformatykiPolitechniki Lubelskiej w LublinieogłaszaKONKURS OTWARTYna stanowisko asystenta w Katedrze Elektrotechniki i ElektrotechnologiiDo konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) oraz w Statucie Politechniki...

Więcej o "Dziekan Wydziału Elektrotechniki i..."

16 lipca 2021

Kierownik Katedry Ekonomii i Zarządzania Gospodarką ogłasza nabór na stanowisko PRACOWNIK DO OBSŁUGI SEKRETARIATU

Kierownik Katedry Ekonomii i Zarządzania Gospodarką ogłasza nabór na stanowisko PRACOWNIK DO OBSŁUGI SEKRETARIATU

Więcej o "Kierownik Katedry Ekonomii i..."

16 lipca 2021

DZIEKAN WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ ogłasza nabór na stanowisku pracownika technicznego w Laboratorium Budownictwa Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej

DZIEKANWYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURYPOLITECHNIKI LUBELSKIEJogłasza nabórna stanowisku pracownika technicznego w Laboratorium BudownictwaWydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej

Więcej o "DZIEKAN WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I..."

12 lipca 2021

Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej w Lublinie ogłasza K O N K U R S O T W A R T Y na stanowisko asystenta w Katedrze Ekonomii i Zarządzania Gospodarką

Dziekan Wydziału ZarządzaniaPolitechniki Lubelskiej w LublinieogłaszaK O N K U R S O T W A R T Yna stanowisko asystenta w Katedrze Ekonomii i Zarządzania Gospodarką

Więcej o " Dziekan Wydziału Zarządzania..."

12 lipca 2021

Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej w Lublinie ogłasza K O N K U R S O T W A R T Y na stanowisko asystenta w Katedrze Finansów i Rachunkowości

Dziekan Wydziału ZarządzaniaPolitechniki Lubelskiej w LublinieogłaszaK O N K U R S O T W A R T Yna stanowisko asystenta w Katedrze Finansów i Rachunkowości

Więcej o "Dziekan Wydziału Zarządzania..."

12 lipca 2021

Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej w Lublinie ogłasza K O N K U R S O T W A R T Y na stanowisko asystenta w Katedrze Marketingu

Dziekan Wydziału ZarządzaniaPolitechniki Lubelskiej w LublinieogłaszaK O N K U R S O T W A R T Yna stanowisko asystenta w Katedrze Marketingu

Więcej o "Dziekan Wydziału Zarządzania..."

12 lipca 2021

Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej w Lublinie ogłasza K O N K U R S O T W A R T Y na stanowisko asystenta w Katedrze Organizacji Przedsiębiorstwa

Dziekan Wydziału ZarządzaniaPolitechniki Lubelskiej w LublinieogłaszaK O N K U R S O T W A R T Yna stanowisko asystenta w Katedrze Organizacji Przedsiębiorstwa

Więcej o "Dziekan Wydziału Zarządzania..."

7 lipca 2021

Dyrektor Centrum Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Lubelskiej ogłasza nabór na stanowisko BIBLIOTEKARZA w Dziale Usług Biblioteczno-Informacyjnych

Dyrektor Centrum Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Lubelskiejogłasza nabór na stanowiskoBIBLIOTEKARZA wDziale Usług Biblioteczno-Informacyjnych

Więcej o "Dyrektor Centrum Informacji..."

6 lipca 2021

DZIEKAN WYDZIAŁU PODSTAW TECHNIKI POLITECHNIKI LUBELSKIEJ ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA w Zakładzie Badawczym Modelowania Matematycznego w Katedrze Matematyki Stosowanej

DZIEKANWYDZIAŁU PODSTAW TECHNIKI POLITECHNIKI LUBELSKIEJogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTAw Zakładzie Badawczym Modelowania Matematycznegow Katedrze Matematyki StosowanejDo konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478) i Statucie PL.Wymagane kwalifikacje:ukończone...

Więcej o "DZIEKAN WYDZIAŁU PODSTAW TECHNIKI..."


Archiwum »