Praca w Politechnice Lubelskiej

1 października 2021

KIEROWNIK STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH POLITECHNIKI LUBELSKIEJ ogłasza KONKURS NA STANOWISKO LEKTORA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KierownikStudium Języków Obcych Politechniki LubelskiejogłaszaKONKURS OTWARTY NA STANOWISKO LEKTORA JĘZYKA ANGIELSKIEGODo konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478) i Statucie Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "KIEROWNIK STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH..."

27 września 2021

Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej w Lublinie ogłasza KONKURS OTWARTY na stanowisko asystenta w Katedrze Elektrotechniki i Elektrotechnologii

Dziekan Wydziału Elektrotechniki i InformatykiPolitechniki Lubelskiej w LublinieogłaszaKONKURS OTWARTYna stanowisko asystenta w Katedrze Elektrotechniki i ElektrotechnologiiDo konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) oraz w Statucie Politechniki...

Więcej o "Dziekan Wydziału Elektrotechniki i..."