Dane projektu

W ramach Projektu zostaną zakupione:

1.     system mikroskopowy (WBiA)

2.     uniwersalny symulator procesów termomechanicznych (WM)

3.     wysokorozdzielczy nanotomograf RTG (WM)

4.     aparatura do charakteryzowania biomasy (WEiI)

5.     zgazowarka biomasy zwierzęcej (WEiI)

6.     zestaw analizatorów gazów (WEiI)

7.     zestaw do badania czujników i algorytmów (WEiI)

8.     układ do wytwarzania światłowodów do czujników fotonicznych (WEiI)

9.     układ do wytwarzania czujników fotonicznych (WEiI)

10.  drukarka z wymiennymi głowicami do nanoszenia masek  na podłożu (WEiI)

11.  tandemowy spektrometr mas typu Q-TOF z analizatorem czasu przelotu (WIŚ)

12.  układ do badań efektywności  obróbki wstępnej i fermentacji biomasy (WIŚ)

13.   spektrometr do badan próbek stałych i ciekłych, metodami spektroskopii FT-IR oraz FT – Raman (WIŚ)

Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany przez pracowników uczelni oraz podmioty zewnętrzne, w tym przedsiębiorstwa zainteresowane wykonaniem specjalistycznych badań.