Projekt pt. "STUDIUJ I PRAKTYKUJ Z WYDZIAŁEM MECHANICZNYM PL"

STUDIUJ I PRAKTYKUJ  Z WYDZIAŁEM MECHANICZNYM  POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

Cel szczegółowy PO WER: Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa

Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Okres realizacji projektu: od: 2016-10-01 do: 2018-05-31

Projekt jest odpowiedzią  na potrzeby rynku pracy, który wskazuje na brak doświadczenia zawodowego  absolwentów uczelni wyższych, potencjalnych pracowników. W ramach projektu zaplanowano wsparcie w postaci 3 miesięcznych staży  krajowych i 3 miesięcznych staży zagranicznych dla studentów II stopnia Wydziału Mechanicznego, kierunków: Transport, Mechanika i Budowa Maszyn oraz Inżynieria Produkcji.

W RAMACH PROJEKTU STUDENCI UZYSKAJĄ  NOWE KOMPETENCJE ZAWODOWE:

1.Umiejętność posługiwania się językiem technicznym podczas odbywania stażu w kraju i zagranicą

  • staż zagraniczny- nawiązanie współpracy studentów z Politechniki Lubelskiej z zagranicznymi podmiotami, znajomość rynku UE i  języka obcego

       2.   w zakresie przedsiębiorczości  i analitycznego  rozwiązywania  problemów – praktyczna forma stażu -prezentacja

    Zgodnie z informacjami przekazanymi na spotkaniu, dokumenty rekrutacyjne składać można w siedzibie Biura Promocji i Projektów w dniach: 7-10.11.2016 r. do godz. 14.00. Dokumenty złożone po terminie nie będą przyjmowane.

  UWAGA: od dnia 08.10.2018 obowiązuje następujący harmonogram przyjęć studentów.