Projekt pt. STUDIUJESZ I PRAKTYKUJESZ Z POLITECHNIKĄ LUBELSKĄ

Projekt:  „STUDIUJESZ I PRAKTYKUJESZ  Z POLITECHNIKĄ LUBELSKĄ” POWR.03.01-00-00-S071/17-01
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Cel główny: podniesienie atrakcyjności kształcenia na Politechnice Lubelskiej (PL) na kierunkach II stopnia:  Inżynieria Biomedyczna  (IB), Mechatronika (Mech.), Elektrotechnika (EL), Matematyka (M), Edukacja  Techniczno- Informatyczna (ETI), Zarządzanie (Z) oraz na kierunkach I stopnia: Finanse i Rachunkowość (FiR), Marketing  i Komunikacja Rynkowa (MiKR), Zarządzanie (Z), Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZiP), Inżynieria Bezpieczeństwa (Inż. Bezp.) przez rozszerzenie oferty edukacyjnej PL o 360h i 120h staże kraj. skierowane do studentów 4 ostatnich semestrów studiów, jako odpowiedź na potrzeby gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Projekt trwa do września 2019 r.

GRUPY DOCELOWE: student studiów stacjonarnych Politechniki Lubelskiej: Wydziału Elektrotechniki i Informatyki II stopnia kształcenia naboru 2015/16  oraz naboru 2016/17 kierunku: Inżynieria Biomedyczna, Mechatronika i Elektrotechnika; Wydziału Zarządzania I stopnia kształcenia naboru 2015/16 kierunku: Finanse i Rachunkowość, Zarządzanie, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji; I stopnia kształcenia naboru 2016/17 kierunku: Finanse i Rachunkowość, Marketing i Komunikacja Rynkowa, Zarządzanie, także II stopnia kształcenia naboru 2015/16 i naboru 2016/17 kierunku Zarządzanie; Wydziału Podstaw Techniki I stopnia kształcenia naboru 2015/16 i 2016/2017 kierunku: Matematyka i Inżynieria Bezpieczeństwa oraz II stopnia kształcenia naboru 2016/17 kierunku: Matematyka i Edukacja Techniczno- Informatyczna.

Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Okres realizacji projektu: od: 2017-11-01 do: 2019-09-30

UWAGA: rekrutacja na poszczególne kierunki prowadzona jest na wydziałach!

UWAGA: od dnia 08.10.2018 obowiązuje następujący harmonogram przyjęć studentów.