Ważne strony

www.pfron.org.pl - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - jest funduszem celowym, którego środki przeznaczane są na rehabilitację zawodową, społeczną oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych,

www.biurokarier.idn.org.pl - Biuro Karier Osób Niepełnosprawnych – prowadzi pośrednictwo pracy dla osób niepełnosprawnych z całej Polski,

www.cud.idn.org.pl - Centrum Usług Doradczych Osób Niepełnosprawnych – prowadzi doradztwo z zakresu aktywacji zawodowej (doradztwo zawodowe, prawne i psychologiczne) dla osób niepełnosprawnych z całej Polski,

www.mps.gov.pl - Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (BON) – organ Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, zajmujący się kwestiami osób niepełnosprawnych,