Święto PL

Dnia 13 maja 1953 r. Uchwałą Rady Ministrów Nr 341 utworzona została w Lublinie Wieczorowa Szkoła Inżynierska.

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1965 r. Wieczorowa Szkoła Inżynierska przekształcona została w Wyższą Szkołę Inżynierską, a następnie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1977 r. w Politechnikę Lubelską.

Święto

Nawiązując do tych wydarzeń Senat Politechniki Lubelskiej Uchwałą z dnia 3 lipca
2003 r.
ustanowił dzień 13 maja Świętem Politechniki Lubelskiej.