Rok 2004

Pismo Okólne Nr 4/2004

Pismo okólne Nr 4/2004 Rektora Politechniki Lubelskiej z 20 grudnia 2004 r. w  sprawie nadzorowania inwestycji finansowanych z Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego  Rozwoju Regionalnego pt. "Kompleksowa Termomodernizacja Campusu  Politechniki Lubelskiej" oraz modernizacja bazy lokalowo-sprzętowej  Katedry...

Więcej o "Pismo Okólne Nr 4/2004"

Pismo Okólne Nr 3/2004

Pismo okólne Nr 3/2004 Rektora Politechniki Lubelskiej  z 4 października 2004 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach  projektów badawczych i innych, finansowanych ze środków instytucji  zagranicznych.

Więcej o "Pismo Okólne Nr 3/2004"

Pismo Okólne Nr 2/2004

Pismo okólne Nr 2/2004 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 5 kwietnia 2004 r. w  sprawie powołania w ramach Święta Politechniki Lubelskiej zespołów  odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzenie przewidzianych  programem uroczystości.

Więcej o "Pismo Okólne Nr 2/2004"

Pismo Okólne Nr 1/2004

Pismo okólne Nr 1/2004 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 16 lutego 2004 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Lubelskiego Festiwalu Nauki.

Więcej o "Pismo Okólne Nr 1/2004"