Rok 2005

Pismo Okólne Nr 3/2005

Pismo okólne Nr 3/2005 Rektora Politechniki Lubelskiej w  Lublinie z dnia 21 listopada 2005 roku w sprawie powołania komisji  senackich Senatu Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Pismo Okólne Nr 3/2005"

Pismo Okólne Nr 2/2005

Pismo okólne Nr 2/2005 Rektora Politechniki Lubelskiej w  Lublinie z dnia 1 marca 2005 roku w sprawie powołania w ramach Święta  Politechniki Lubelskiej zespołów odpowiedzialnych za przygotowanie i  przeprowadzenie przewidzianych programem uroczystości.

Więcej o "Pismo Okólne Nr 2/2005"

Pismo Okólne Nr 1/2005

Pismo okólne Nr 1/2005 Rektora Politechniki Lubelskiej z  15 lutego 2005 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Lubelskiego Festiwalu  Nauki.

Więcej o "Pismo Okólne Nr 1/2005"