Rok 2006

Pismo Okólne Nr 3/2006

Pismo okólne Nr 3/2006 Rektora Politechniki Lubelskiej w  Lublinie z dnia 21 listopada 2006 roku w sprawie zmian w składach  komisji senackich Senatu Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Pismo Okólne Nr 3/2006"

Pismo Okólne Nr 2/2006

Pismo okólne Nr 2/2006 Rektora Politechniki Lubelskiej w  Lublinie z dnia 3 kwietnia 2006 roku w sprawie powołania w ramach Święta  Politechniki Lubelskiej zespołów odpowiedzialnych za przygotowanie i  przeprowadzenie przewidzianych programem uroczystości.

Więcej o "Pismo Okólne Nr 2/2006"

Pismo Okólne Nr 1/2006

Pismo okólne Nr 1/2006 Rektora Politechniki Lubelskiej z  dnia 17 marca 2006 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Lubelskiego  Festiwalu Nauki.

Więcej o "Pismo Okólne Nr 1/2006"