Rok 2007

Pismo Okólne Nr 4/2007

Pismo okólne Nr 4/2007 Rektora  Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 2 października 2007 roku w  sprawie powołania komisji senackich Senatu Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Pismo Okólne Nr 4/2007"

Pismo Okólne Nr 3/2007

Pismo okólne Nr 3/2007 Rektora  Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 2 kwietnia 2007 roku w sprawie  powołania w ramach Święta Politechniki Lubelskiej zespołów  odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzenie przewidzianych  programem uroczystości.

Więcej o "Pismo Okólne Nr 3/2007"

Pismo Okólne Nr 2/2007

Pismo okólne Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie  Nr 2/2007 z dnia 23 marca 2007 roku zmieniające pismo okólne Rektora  Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie  zasad delegowania i rozliczania krajowych i zagranicznych podróży  służbowych.

Więcej o "Pismo Okólne Nr 2/2007"

Pismo Okólne Nr 1/2007

Pismo okólne Nr 1/2007 Rektora  Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 31 stycznia 2007 roku w  sprawie zasad delegowania i rozliczania krajowych i zagranicznych  podróży służbowych.

Więcej o "Pismo Okólne Nr 1/2007"