Rok 2009

Pismo Okólne Nr 3/2009

Pismo  okólne Nr 3/2009 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 7 października  2009 roku zmieniające Pismo okólne Nr 2/2008 Rektora Politechniki  Lubelskiej w Lublinie z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie powołania i  ustalenia składów komisji senackich Senatu Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Pismo Okólne Nr 3/2009"

Pismo Okólne Nr 2/2009

Pismo  okólne Nr 2/2009 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 24  lipca 2009 r. w sprawie powołania Konwentu Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Pismo Okólne Nr 2/2009"

Pismo Okólne Nr 1/2009

Pismo  okólne Nr 1/2009 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 24  marca 2009 r. w sprawie powołania w ramach Święta Politechniki  Lubelskiej zespołów odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzenie  przewidzianych programem uroczystości.

Więcej o "Pismo Okólne Nr 1/2009"