Rok 2010

Pismo Okólne Nr 7/2010

Pismo okólne Nr 7/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 23 listopada 2010 r. zmieniające Pismo okólne Nr 2/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie powołania i ustalenia składów komisji senackich Senatu Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Pismo Okólne Nr 7/2010"

Pismo Okólne Nr 6/2010

Pismo okólne Nr 6/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie zarządzania i administrowania uczelnianymi stronami internetowymi.

Więcej o "Pismo Okólne Nr 6/2010"

Pismo Okólne Nr 5/2010

Pismo okólne Nr 5/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie wypełnienia przez nauczyciela akademickiego obowiązku  powiadomienia Rektora o wykonywaniu dodatkowego zatrudnienia lub o  prowadzeniu działalności gospodarczej.

Więcej o "Pismo Okólne Nr 5/2010"

Pismo Okólne Nr 4/2010

Pismo okólne Nr 4/2010 Rektora  Politechniki Lubelskiej z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniające Pismo okólne  Nr 2/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie  z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie powołania i ustalenia składów komisji senackich Senatu Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Pismo Okólne Nr 4/2010"

Pismo Okólne Nr 3/2010

Pismo okólne Nr 3/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie powołania i ustalenia składu Konwentu Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Pismo Okólne Nr 3/2010"

Pismo Okólne Nr 2/2010

Pismo okólne Nr 2/2010 Rektora  Politechniki Lubelskiej z dnia 12 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania  Komisji ds. restrukturyzacji Wydziału Podstaw Techniki

Więcej o "Pismo Okólne Nr 2/2010"

Pismo Okólne Nr 1/2010

Pismo okólne Nr 1/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie powołania w ramach Święta Politechniki Lubelskiej zespołów  odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzenie przewidzianych  programem uroczystości.

Więcej o "Pismo Okólne Nr 1/2010"