Rok 2011

Pismo okólne Nr 6/2011

Pismo okólne Nr 6/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 28 listopada 2011 r. zmieniające Pismo okólne Nr 2/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie powołania i ustalenia składów komisji senackich Senatu Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Pismo okólne Nr 6/2011"

Pismo okólne Nr 5/2011

Pismo okólne Nr 5/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 12 października 2011 r. zmieniające Pismo okólne Nr 2/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie powołania i ustalenia składów komisji senackich Senatu Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Pismo okólne Nr 5/2011"

Pismo okólne Nr 4/2011

Pismo okólne Nr 4/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie ustalenia dodatkowej oceny okresowej nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach adiunkta i asystenta w Politechnice Lubelskiej.

Więcej o "Pismo okólne Nr 4/2011"

Pismo okólne Nr 3/2011

Pismo okólne Nr 3/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie powołania w ramach Święta Politechniki Lubelskiej zespołów odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzenie przewidzianych programem uroczystości.

Więcej o "Pismo okólne Nr 3/2011"

Pismo okólne Nr 2/2011

Pismo okólne Nr 2/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie powołania i ustalenia składu Konwentu Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Pismo okólne Nr 2/2011"

Pismo okólne Nr 1/2011

Pismo okólne Nr 1/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 10 stycznia 2011 zmieniające Pismo okólne Nr 2/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie powołania i ustalenia składów komisji senackich Senatu Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Pismo okólne Nr 1/2011"