Rok 2012

Pismo okólne Nr 5/2012

Pismo okólne Nr 5/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie powołania i ustalenia składów komisji Senatu Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Pismo okólne Nr 5/2012"

Pismo okólne Nr 4/2012

Pismo okólne Nr 4/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie powołania dyrektora instytutu oraz kierownika katedry na kadencję 2012-2016.

Więcej o "Pismo okólne Nr 4/2012"

Pismo okólne Nr 3/2012

Pismo okólne Nr 3/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie powołania w ramach Święta Politechniki Lubelskiej zespołów odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzenie przewidzianych programem uroczystości.

Więcej o "Pismo okólne Nr 3/2012"

Pismo okólne Nr 2/2012

Pismo okólne Nr 2/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. przeprowadzenia konkursu na wynajem pomieszczeń i prowadzenie Klubu Studenckiego KAZIK.

Więcej o "Pismo okólne Nr 2/2012"

Pismo okólne Nr 1/2012

Pismo okólne Nr 1/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie okresu zatrudnienia na stanowisku asystenta osoby nieposiadającej stopnia naukowego doktora oraz okresu zatrudnienia na stanowisku adiunkta osoby nieposiadającej stopnia naukowego doktora habilitowanego.

Więcej o "Pismo okólne Nr 1/2012"