Rok 2013

Pismo okólne Nr 7/2013

Pismo okólne Nr 7/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 11 października 2013 r. zmieniające Pismo okólne Nr 5/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie powołania i ustalenia składów komisji Senatu Politechniki Lubelskiej. 

Więcej o "Pismo okólne Nr 7/2013"

Pismo okólne Nr 6/2013

Pismo okólne Nr 6/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 12 września 2013 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przeprowadzenia audytu wewnętrznego w obszarze bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. 

Więcej o "Pismo okólne Nr 6/2013 "

Pismo okólne Nr 5/2013

Pismo okólne Nr 5/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie nadania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych pracownikom Politechniki Lubelskiej do Uczelnianej Formacji Obrony Cywilnej w Politechnice Lubelskiej.

Więcej o "Pismo okólne Nr 5/2013 "

Pismo okólne Nr 4/2013

Pismo okólne Nr 4/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania zespołów odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzenie przewidzianych programem uroczystości w ramach Święta Politechniki Lubelskiej w Roku Jubileuszowym 60-lecia Uczelni.

Więcej o "Pismo okólne Nr 4/2013"

Pismo okólne Nr 3/2013

Pismo okólne Nr 3/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. przeprowadzenia konkursu na wynajem pomieszczenia i prowadzenie Klubu Studenckiego KAZIK.

Więcej o "Pismo okólne Nr 3/2013"

Pismo okólne Nr 2/2013

Pismo okólne Nr 2/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie podejmowania dodatkowych działań porządkowych, zabezpieczających mienie i zapewniających bezpieczeństwo kampusu Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Pismo okólne Nr 2/2013"

Pismo okólne Nr 1/2013

Pismo okólne Nr 1/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Obchodów Jubileuszowych w Politechnice Lubelskiej.

Więcej o "Pismo okólne Nr 1/2013"