Rok 2014

Pismo okólne Nr 12/2014

Pismo okólne Nr 12/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 26 listopada 2014 r. zmieniające Pismo okólne Nr 5/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie powołania i ustalenia składów komisji Senatu Politechniki Lubelskiej. 

Więcej o "Pismo okólne Nr 12/2014"

Pismo okólne Nr 11/2014

Pismo okólne Nr 11/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 3 października 2014 r. w sprawie prowadzenia zajęć (lektoratu) z języka polskiego dla studentów niebędących obywatelami polskimi podejmujących studia w Politechnice Lubelskiej.

Więcej o "Pismo okólne Nr 11/2014"

Pismo okólne Nr 10/2014

Pismo okólne Nr 10/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 4 września 2014 r. w sprawie przyjmowania wniosków o pomoc materialną dla studentów na rok akademicki 2014/2015. 

Więcej o "Pismo okólne Nr 10/2014"

Pismo okólne Nr 9/2014

Pismo okólne Nr 9/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji odbioru robót wykonanych w ramach projektu pn. „Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej”.

Więcej o "Pismo okólne Nr 9/2014"

Pismo okólne Nr 8/2014

Pismo okólne Nr 8/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie standaryzacji dostaw sprzętu komputerowego dla Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Pismo okólne Nr 8/2014"

Pismo okólne Nr 7/2014

Pismo okólne Nr 7/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 czerwca 2014 r. zmieniające Pismo okólne Nr 5/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie powołania i ustalenia składów komisji Senatu Politechniki Lubelskiej. 

Więcej o "Pismo okólne Nr 7/2014"

Pismo okólne Nr 6/2014

Pismo okólne Nr 6/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie organizacji Konferencji pn. „POLITECHNIKA LUBELSKA-GOSPODARKA-STRATEGIA REGIONU” oraz powołania Komitetu i Zespołu Organizacyjnego Konferencji.

Więcej o "Pismo okólne Nr 6/2014 "

Pismo okólne Nr 5/2014

Pismo okólne Nr 5/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych, polegających na realizacji inwestycji pn. „Centrum Elektroniki, Automatyki i Teleinformatyki Wydziału Elektrotechniki i Informatyki”

Więcej o "Pismo okólne Nr 5/2014"

Pismo okólne Nr 4/2014

Pismo okólne Nr 4/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 7 maja 2014 r. zmieniające Pismo okólne Nr 3/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania w ramach Święta Politechniki Lubelskiej zespołów odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzenie przewidzianych programem uroczystości. 

Więcej o "Pismo okólne Nr 4/2014"

Pismo okólne Nr 3/2014

Pismo okólne Nr 3/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania w ramach Święta Politechniki Lubelskiej zespołów odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzenie przewidzianych programem uroczystości.

Więcej o "Pismo okólne Nr 3/2014"


Archiwum »