Rok 2015

Pismo okólne Nr 8/2015

Pismo okólne Nr 8/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniające Pismo okólne Nr 5/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie powołania i ustalenia składów komisji Senatu Politechniki Lubelskiej. 

Więcej o "Pismo okólne Nr 8/2015"

Pismo okólne Nr 7/2015

Pismo okólne Nr 7/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie zasad udostępniania obiektów oraz pomieszczeń w obiektach Politechniki Lubelskiej. 

Więcej o "Pismo okólne Nr 7/2015"

Pismo okólne Nr 6/2015

Pismo okólne Nr 6/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie zmiany statusu cudzoziemca odbywającego studia w Politechnice Lubelskiej w związku z uzyskaniem uprawnień do kształcenia na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

Więcej o "Pismo okólne Nr 6/2015"

Pismo okólne Nr 5/2015

Pismo okólne Nr 5/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 czerwca 2015 r. zmieniające Pismo okólne Nr 5/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie powołania i ustalenia składów komisji Senatu Politechniki Lubelskiej. 

Więcej o "Pismo okólne Nr 5/2015"

Pismo okólne Nr 4/2015

Pismo okólne Nr 4/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w 2015 r.

Więcej o "Pismo okólne Nr 4/2015"

Pismo okólne Nr 3/2015

Pismo okólne Nr 3/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 kwietnia 2015 r. zmieniające Pismo okólne Nr 5/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie powołania i ustalenia składów komisji Senatu Politechniki Lubelskiej. 

Więcej o "Pismo okólne Nr 3/2015"

Pismo okólne Nr 2/2015

Pismo okólne Nr 2/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie powołania w ramach Święta Politechniki Lubelskiej zespołów odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzenie przewidzianych programem uroczystości. 

Więcej o "Pismo okólne Nr 2/2015"

Pismo okólne Nr 1/2015

Pismo okólne Nr 1/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie prawidłowości kwalifikowania umów cywilnoprawnych zawieranych w ramach działalności dydaktycznej.

Więcej o "Pismo okólne Nr 1/2015"