Rok 2016

Pismo okólne Nr 7/2016

Pismo okólne Nr 7/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie powołania i ustalenia składów komisji Senatu Politechniki Lubelskiej. 

Więcej o "Pismo okólne Nr 7/2016"

Pismo okólne Nr 6/2016

Pismo okólne Nr 6/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej przez Politechnikę Lubelską.

Więcej o "Pismo okólne Nr 6/2016"

Pismo okólne Nr 5/2016

Pismo okólne Nr 5/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na realizacji inwestycji pn. „Wykonanie przebudowy i remontu pomieszczeń w budynku stołówki Politechniki Lubelskiej”.

Więcej o "Pismo okólne Nr 5/2016"

Pismo okólne Nr 4/2016

Pismo okólne Nr 4/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na realizacji inwestycji pn. „Przebudowa hali sportowej przy ul. Nadbystrzyckiej w Lublinie”.

Więcej o "Pismo okólne Nr 4/2016"

Pismo okólne Nr 3/2016

Pismo okólne Nr 3/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie zasad wykorzystywania środków na działalność statutową w Politechnice Lubelskiej.

Więcej o "Pismo okólne Nr 3/2016"

Pismo okólne Nr 2/2016

Pismo okólne Nr 2/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 6 kwietnia 2016 r. zmieniające Pismo okólne Nr 5/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie powołania i ustalenia składów komisji Senatu Politechniki Lubelskiej. 

Więcej o "Pismo okólne Nr 2/2016"

Pismo okólne Nr 1/2016

Pismo okólne Nr 1/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie powołania w ramach Święta Politechniki Lubelskiej zespołów odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzenie przewidzianych programem uroczystości. 

Więcej o "Pismo okólne Nr 1/2016 "