Rok 2018

Pismo okólne Nr 13/2018

Pismo okólne Nr 13/2018 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. czynności organizacyjnych i nadzoru nad rewitalizacją zabytkowego żelbetonowego obiektu mostowego.

Więcej o "Pismo okólne Nr 13/2018"

Pismo okólne Nr 12/2018

Pismo okólne Nr 12/2018 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych, polegających na realizacji inwestycji pn. „Przebudowa obiektów sportowych Centrum Sportowego Politechniki Lubelskiej”.

Więcej o "Pismo okólne Nr 12/2018"

Pismo okólne Nr 11/2018

Pismo okólne Nr 11/2018 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniające Pismo okólne Nr 7/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie powołania i ustalenia składów komisji Senatu Politechniki Lubelskiej. 

Więcej o "Pismo okólne Nr 11/2018"

Pismo okólne Nr 10/2018

Pismo okólne Nr 10/2018 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania projektu Statutu Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Pismo okólne Nr 10/2018"

Pismo okólne Nr 9/2018

Pismo okólne Nr 9/2018 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie oświadczeń pracowników Politechniki Lubelskiej o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie oraz dotyczących liczby N.

Więcej o "Pismo okólne Nr 9/2018"

Pismo okólne Nr 8/2018

Pismo okólne Nr 8/2018 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 maja 2018 r. zmieniające Pismo okólne Nr 4/2018 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do przygotowania wniosku na realizację projektu w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Więcej o "Pismo okólne Nr 8/2018"

Pismo okólne Nr 7/2018

Pismo okólne Nr 7/2018 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 16 maja 2018 r. zmieniające Pismo okólne Nr 4/2018 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do przygotowania wniosku na realizację projektu w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Więcej o "Pismo okólne Nr 7/2018"

Pismo okólne Nr 6/2018

Pismo okólne Nr 6/2018 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie przeglądu sprzętu informatycznego Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Pismo okólne Nr 6/2018"

Pismo okólne Nr 5/2018

Pismo okólne Nr 5/2018 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie Lubelskich Dni Kultury Studenckiej – JUWENALIA Politechniki Lubelskiej 2018.

Więcej o "Pismo okólne Nr 5/2018"

Pismo okólne Nr 4/2018

Pismo okólne Nr 4/2018 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do przygotowania wniosku na realizację projektu w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Więcej o "Pismo okólne Nr 4/2018"


Archiwum »