Rok 2019

Pismo okólne Nr 8/2019

Pismo okólne Nr 8/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. czynności organizacyjnych i nadzoru nad zaprojektowaniem, wykonaniem, dostawą i montażem aparatury pomiarowo-badawczej do badań w zakresie aerodynamiki doświadczalnej dla Politechniki Lubelskiej

Więcej o "Pismo okólne Nr 8/2019"

Pismo okólne Nr 7/2019

Pismo okólne Nr 7/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 13 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia procedury zakupu i odnowienia kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego.

Więcej o "Pismo okólne Nr 7/2019"

Pismo okólne Nr 6/2019

Pismo okólne Nr 6/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniające Pismo okólne Nr 7/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie powołania i ustalenia składów komisji Senatu Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Pismo okólne Nr 6/2019"

Pismo okólne Nr 5/2019

Pismo okólne Nr 5/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie Konkursu pn. „AbsoLUTely Best Alumni”. 

Więcej o "Pismo okólne Nr 5/2019"

Pismo okólne Nr 4/2019

Pismo okólne Nr 4/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie finansowania działalności badawczej z części wydzielonej z subwencji na 2019 r.

Więcej o "Pismo okólne Nr 4/2019"

Pismo okólne Nr 3/2019

Pismo okólne Nr 3/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie Konkursu pn. „Warto być najlepszym”. 

Więcej o "Pismo okólne Nr 3/2019"

Pismo okólne Nr 2/2019

Pismo okólne Nr 2/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 23 kwietnia 2019 r. zmieniające Pismo okólne Nr 7/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie powołania i ustalenia składów komisji Senatu Politechniki Lubelskiej. 

Więcej o "Pismo okólne Nr 2/2019"

Pismo okólne Nr 1/2019

Pismo okólne Nr 1/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie powołania w ramach Święta Politechniki Lubelskiej zespołów odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzenie przewidzianych programem uroczystości. 

Więcej o "Pismo okólne Nr 1/2019 "