Rok 2020

Pismo okólne Nr 14/2020

Pismo okólne Nr 14/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zasad zwiększenia liczby zajęć realizowanych w sposób tradycyjny.

Więcej o "Pismo okólne Nr 14/2020"

Pismo okólne Nr 13/2020

Pismo okólne Nr 13/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia składów Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów.

Więcej o "Pismo okólne Nr 13/2020"

Pismo okólne Nr 12/2020

Pismo okólne Nr 12/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia składów Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów.

Więcej o "Pismo okólne Nr 12/2020 "

Pismo okólne Nr 11/2020

Pismo okólne Nr 11/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia składu Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich.

Więcej o "Pismo okólne Nr 11/2020"

Pismo okólne Nr 10/2020

Pismo okólne Nr 10/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia składu Komisji Senackich Politechniki Lubelskich. 

Więcej o "Pismo okólne Nr 10/2020 "

Pismo okólne Nr 9/2020

Pismo okólne Nr 9/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 26 października 2020 r. w sprawie weryfikacji zapotrzebowania na zakup komputerów w Politechnice Lubelskiej.

Więcej o "Pismo okólne Nr 9/2020"

Pismo okólne Nr 8/2020

Pismo okólne Nr 8/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 16 października 2020 r. w sprawie funkcjonowania Uczelni podczas pandemii koronawirusa od 19 października 2020 r. 

Więcej o "Pismo okólne Nr 8/2020"

Pismo okólne Nr 7/2020

Pismo okólne Nr 7/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zwolnienia z opłat cudzoziemca odbywającego studia w Politechnice Lubelskiej.

Więcej o "Pismo okólne Nr 7/2020"

Pismo okólne Nr 6/2020

Pismo okólne Nr 6/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie dodatku dla nauczycieli akademickich za prowadzenie zajęć dydaktycznych w formie zdalnej w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020.

Więcej o "Pismo okólne Nr 6/2020"

Pismo okólne Nr 5/2020

Pismo okólne Nr 5/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie finansowania działalności badawczej z części wydzielonej z subwencji w Politechnice Lubelskiej na 2020 r.

Więcej o "Pismo okólne Nr 5/2020"


Archiwum »