Rok 2021

Pismo okólne Nr 16/2021

Pismo okólne Nr 16/2021 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 października 2021 r. w sprawie postępowania awansowego na stanowisko profesora w grupie pracowników dydaktycznych.

Więcej o "Pismo okólne Nr 16/2021"

Pismo okólne Nr 15/2021

Pismo okólne Nr 15/2021 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 października 2021 r. zmieniające Pismo okólne Nr 10/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia składu Komisji Senackich Politechniki Lubelskich.

Więcej o "Pismo okólne Nr 15/2021"

Pismo okólne Nr 14/2021

Pismo okólne Nr 14/2021 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 28 września 2021 r. w sprawie Konkursu na Laboratorium XXI wieku Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Pismo okólne Nr 14/2021 "

Pismo okólne Nr 13/2021

Pismo okólne Nr 13/2021 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 14 września 2021 r. w sprawie Konkursu na wydanie podręcznika akademickiego lub skryptu.

Więcej o "Pismo okólne Nr 13/2021 "

Pismo okólne Nr 12/2021

Pismo okólne Nr 12/2021 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie Konkursu na projekty studenckie dla kół naukowych Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Pismo okólne Nr 12/2021 "

Pismo okólne Nr 11/2021

Pismo okólne Nr 11/2021 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie sposobu wypełniania karty przedmiotu (sylabusa).

Więcej o "Pismo okólne Nr 11/2021 "

Pismo okólne Nr 10/2021

Pismo okólne Nr 10/2021 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 27 maja 2021 r. zmieniające Pismo okólne Nr 10/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia składu Komisji Senackich Politechniki Lubelskich.

Więcej o "Pismo okólne Nr 10/2021 "

Pismo okólne Nr 9/2021

Pismo okólne Nr 9/2021 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 27 maja 2021 r. zmieniające Pismo okólne Nr 13/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia składów Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów.

Więcej o "Pismo okólne Nr 9/2021 "

Pismo okólne Nr 8/2021

Pismo okólne Nr 8/2021 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zatrudniania nauczycieli akademickich w Politechnice Lubelskiej na stanowisku profesora uczelni i adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych.

Więcej o "Pismo okólne Nr 8/2021"

Pismo okólne Nr 7/2021

Pismo okólne Nr 7/2021 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania w ramach Święta Politechniki Lubelskiej zespołów odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzenie przewidzianych programem uroczystości.

Więcej o "Pismo okólne Nr 7/2021"


Archiwum »