Statut Politechniki Lubelskiej

Od 1 października 2019 r. obowiązuje Statut wydany Uchwałą Nr 23/2019/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. 

TEKST JEDNOLITY STATUTU POLITECHNIKI LUBELSKIEJ wydany został Obwieszczeniem Nr 1/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 26 maja 2020 r. i uwzględnia następujące zmiany do Statutu:

 • Uchwała Nr 38/2019/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 12 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 23/2019/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Politechniki Lubelskiej.
 • Uchwała Nr 11/2020/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 lutego 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr 23/2019/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Politechniki Lubelskiej.
 • Uchwała Nr 31/2020/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr 23/2019/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Politechniki Lubelskiej.

Tekst jednolity nie uwzględnia zmiany wprowadzonej Uchwałą Nr 3/2021/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 stycznia 2021 r. 


Do dnia 30 września obowiązywał tekst jednolity STATUTU POLITECHNIKI LUBELSKIEJ wydany Obwieszczeniem Nr 3/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 13 lipca 2017 r. 


Od dnia 1 lipca 2015 r. obowiązuje Statut Politechniki Lubelskiej wydany Uchwałą Nr 36/2015/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 czerwca 2015 r. 

Zmiany:

 • Uchwała Nr 52/2015/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmian Statutu Politechniki Lubelskiej.
 • Uchwała Nr 7/2016/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmian Statutu Politechniki Lubelskiej.

Tekst jednolity Statutu Politechniki Lubelskiej wydany został Obwieszczeniem Nr 2/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 lutego 2016 r. z uwzględnieniem powyższych zmian.

Zmiany:

 • Uchwała Nr 13/2016/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmian Statutu Politechniki Lubelskiej.

Tekst jednolity Statutu Politechniki Lubelskiej wydany został Obwieszczeniem Nr 3/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 14 marca 2016 r. z uwzględnieniem powyższej zmiany.

Zmiany:

 • Uchwała Nr 40/2016/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 13 października 2016 r. w sprawie zmian Statutu Politechniki Lubelskiej.

Tekst jednolity Statutu Politechniki Lubelskiej wydany został Obwieszczeniem Nr 4/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 24 października 2016 r. z uwzględnieniem powyższej zmiany.

Zmiany:

 • Uchwała Nr 1/2017/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmian Statutu Politechniki Lubelskiej.
 • Uchwała Nr 18/2017/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Politechniki Lubelskiej.


Tekst jednolity Statutu Politechniki Lubelskiej w wersji angielskiej - Statut 


Wersja Statutu PL obowiązująca do dnia 30 czerwca 2015 r.

Statut Politechniki Lubelskiej został przyjęty Uchwałą Nr 1/2006/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 maja 2006 r. - obowiązuje od 1 września 2006 r.

Zmiany:

 • Uchwała Nr 1/2006/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 9 listopada 2006 r.

Tekst jednolity wydany na podstawie Zarządzenia Nr R-38/2006 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 10 listopada 2006 r. uwzględnia powyższą zmianę.

Zmiany:

 • Uchwała Nr 35/2007/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 grudnia 2007 r.
 • Uchwała Nr 7/2009/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 19 marca 2009 r.
 • Uchwała Nr 32/2009/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 19 listopada 2009 r. 
 • Uchwała Nr 27/2010/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 września 2010 r.
 • Uchwała Nr 6/2011/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 3 marca 2011 r.
 • Uchwała Nr 46/2011/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 grudnia 2011 r.

Tekst jednolity wydany na podstawie Obwieszczenia Nr 1/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 11 stycznia 2012 r. uwzględnia powyższe zmiany.

Zmiany: 

 • Uchwała Nr 47/2013/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 września 2013 r.
 • Uchwała Nr 5/2014/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 lutego 2014 r. 
 • Uchwała Nr 16/2014/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 kwietnia 2014 r. 

Tekst jednolity wydany na podstawie Obwieszczenia Nr 1/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 10 czerwca 2014 r. uwzględnia powyższe zmiany.