Rok 2003

Uchwała z dnia 20 listopada 2003 r.

Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20  listopada 2003 r. w sprawie określenia warunków i trybu kierowania za  granicę pracowników i studentów Politechniki Lubelskiej w celach  naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych ich  uprawnień.

Więcej o "Uchwała z dnia 20 listopada 2003 r."

Uchwała z dnia 20 listopada 2003 r.

Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20  listopada 2003 r. w sprawie zatwierdzenia korekty do planu  rzeczowo-finansowego Politechniki Lubelskiej na 2003 r.

Więcej o "Uchwała z dnia 20 listopada 2003 r."

Uchwała z dnia 20 listopada 2003 r.

Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20  listopada 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Dyrektora  Administracyjnego Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Uchwała z dnia 20 listopada 2003 r."

Uchwała z dnia 20 listopada 2003 r.

Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20  listopada 2003 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Wydziale Zarządzania  i Podstaw Techniki.

Więcej o "Uchwała z dnia 20 listopada 2003 r."

Uchwała z dnia 20 listopada 2003 r.

Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20  listopada 2003 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu  doktora honoris causa Politechniki Lubelskiej prof. dr hab. inż.  Tadeuszowi Kaczorkowi z Politechniki Warszawskiej.

Więcej o "Uchwała z dnia 20 listopada 2003 r."

Uchwała z dnia 20 listopada 2003 r.

Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20  listopada 2003 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia oraz  zakresu egzaminu wstępnego w roku akademickim 2004/2005 i 2005/2006.

Więcej o "Uchwała z dnia 20 listopada 2003 r."

Uchwała z dnia 25 września 2003 r.

Uchwała Senatu  Politechniki Lubelskiej z dnia 25 września 2003 r. w sprawie  wprowadzenia zmian w Statucie Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Uchwała z dnia 25 września 2003 r."

Uchwała z dnia 25 września 2003 r.

Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 września 2003 r. w sprawieoceny  działalności rektora oraz zatwierdzenia "Sprawozdania z działalności  Politechniki Lubelskiej za rok akademicki 2002/2003".

Więcej o "Uchwała z dnia 25 września 2003 r."

Uchwała z dnia 25 września 2003 r.

Uchwała Senatu  Politechniki Lubelskiej z dnia 25 września 2003 r. w sprawie odwołania  Dyrektora Administracyjnego Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Uchwała z dnia 25 września 2003 r."

Uchwała z dnia 25 września 2003 r.

Uchwała  Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 września 2003 r. w sprawie  utworzenia Laboratorium Budownictwa na Wydziale Inżynierii Budowlanej i  Sanitarnej.

Więcej o "Uchwała z dnia 25 września 2003 r."


Archiwum »