Rok 2004

Uchwała Nr 5/2004/IX

Uchwała Nr 5/2004/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie mienia.

Więcej o "Uchwała Nr 5/2004/IX "

Uchwała Nr 4/2004/IX

Uchwała Nr 4/2004/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia korekty do planu rzeczowo-finansowego Politechniki Lubelskiej na 2004 r.

Więcej o "Uchwała Nr 4/2004/IX "

Uchwała Nr 3/2004/IX

Uchwała Nr 3/2004/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie zawarcia umowy na realizację projektu pod nazwą: "Intensyfikacja działań innowacyjnych regionu poprzez system stypendiów doktorskich".

Więcej o "Uchwała Nr 3/2004/IX"

Uchwała Nr 2/2004/IX

Uchwała Nr 2/2004/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie zawarcia umowy na realizację projektu pod nazwą: "Osobista Strategia Kariery – doradztwo zawodowe dla studentów PL".

Więcej o "Uchwała Nr 2/2004/IX "

Uchwała Nr 1/2004/IX

Uchwała Nr 1/2004/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia darowizny od Zarządu Lubelskiego Węgla "Bogdanka" S.A. w Bogdance.

Więcej o "Uchwała Nr 1/2004/IX"

Uchwała Nr 4/2004/VIII

Uchwała Nr 4/2004/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie zatwierdzenia korekty do planu rzeczowo-finansowego Politechniki Lubelskiej na 2004 r.  

Więcej o "Uchwała Nr 4/2004/VIII "

Uchwała Nr 3/2004/VIII

Uchwała Nr 3/2004/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie zawarcia umowy na realizację projektu pod nazwą: "Wiedza za doświadczenie, staże absolwentów PL w przedsiębiorstwach innowacyjnych".

Więcej o "Uchwała Nr 3/2004/VIII "

Uchwała Nr 2/2004/VIII

Uchwała Nr 2/2004/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie zawarcia umowy na realizację inwestycji pod nazwą "Modernizacja bazy lokalowo-sprzętowej Katedry Elektroniki na potrzeby Centrum Badawczo-Edukacyjnego Technologii Internetowych".  

Więcej o "Uchwała Nr 2/2004/VIII "

Uchwała Nr 1/2004/VIII

Uchwała Nr 1/2004/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie  zawarcia umowy na realizację inwestycji pod nazwą: "Kompleksowa Termomodernizacja Campusu Politechniki Lubelskiej".  

Więcej o "Uchwała Nr 1/2004/VIII"

Uchwała Nr 3/2004/VII

Uchwała Nr 3/2004/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie zatwierdzenia porozumienia zawartego pomiędzy Rektorem Politechniki Lubelskiej a Komendantem Wojewódzkim Policji w Lublinie.  

Więcej o "Uchwała Nr 3/2004/VII "


Archiwum »